Aktuar Geir Holmgren blir ny konsernsjef i Gjensidige

Aktuar Geir Holmgren blir ny konsernsjef i Gjensidige

onsdag 01.06.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Den Norske Aktuarforening er svært stolte av at vårt medlem Geir Holmgren blir ny konsernsjef i Gjensidige.

Holmgren er i dag konserndirektør for bedriftsmarkedet i Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring. Holmgren er en engasjert leder med bred erfaring, solid faglig tyngde og har oppnådd gode resultater gjennom 25 år i Storebrand.

Holmgren er utdannet cand.scient med aktuarkompetanse fra Universitetet i Oslo. Aktuarer kombinerer sterke analytiske evner med forretningskunnskap og praktiske erfaring for å håndtere risiko. Denne kompetansen er sterkt etterspurt i næringslivet. Aktuarer spiller en viktig rolle i mange sammenhenger. Det som kjennetegner aktuarer er forståelse av matematikk, statistikk og økonomi og hvordan dette kan anvendes i en økonomisk sammenheng. En viktig del av arbeidet til aktuarer er å kommunisere resultater til ledelse og kolleger slik at man kan treffe gode beslutninger og håndtere risiko på en god måte. På grunn av at aktuarers kunnskaper er så anvendelige, kan man jobbe i mange forskjellige stillinger og bransjer.

Utdannelsen har medvirket til Holmgrens solide faglige tyngde, og han har også vært et svært aktivt medlem med en rekke presentasjoner på våre seminarer opp gjennom årene.

Om aktuaryrket (aktfor.no)