Forslag om å øke pensjonsalderen i folketrygden

Forslag om å øke pensjonsalderen i folketrygden

torsdag 16.06.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Forslag om å øke pensjonsalderen i folketrygden – det måtte komme

Pensjonsutvalget som har evaluert pensjonsreformen kom med sin rapport, NOU 7:2022 «Et forbedret pensjonssystem», 16.6.2022. Utvalget foreslår å øke pensjonsalderen i folketrygden ettersom levealderen i befolkningen øker. Aktuarforeningen ser at dette er en naturlig konsekvens av innføringen av levealdersjustering.

 

Aktuarforeningen har gitt utvalget innspill om hvordan dette kan/ikke kan samkjøres med private tjenestepensjonsordninger og individuelle pensjonsordninger når det gjelder særlig uførepensjon, og dette  fremkommer i rapportens kap. 9.10 Mulige effekter for tjeneste[1]pensjon og AFP av økte aldersgrenser.

 

Vi ser frem til en nærmere gjennomgang av utvalgets forslag til endringer i høringsrunden vi forventer kommer.