Climate Science: A Summary for Actuaries

Climate Science: A Summary for Actuaries

tirsdag 29.03.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Oppsummering av klimarapport for aktuar fra IAA

I fjor ble FNs sjette klimarapport publisert. Den er utarbeidet av 234 forskere, fra 65 land, og FNs generalsekretær Antonio  Guterres karakteriserte rapporten som "kode rød" for menneskeheten. Nå har en gruppe i IAA skrevet et sammendrag for aktuarer, finn rapporten her: Climate Science: A Summary for Actuaries