Vinnere av aktuarprisen 2020

Vinnere av aktuarprisen 2020

mandag 17.02.20 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Aktuarprisen 2020 til Mari Dahl Eggen og Francine Denise Dominique Rogowski.

Prisen deles ut av Den Norske Aktuarforening, og er på totalt 25.000 kr. I år ble det to prisvinnere: Mari Dahl Eggen og Francine Denise Dominique Rogowski.

Mari Dahl Eggen ble uteksaminert ved Universitetet i Oslo sommeren 2019. Mari jobber nå i DNB. Mari har skrevet en masteroppgave innen rentemodellering med tittelen “The LIBOR-Forward Rate in a HJM-Levy Framework”, som dreier seg om modellering av usikkerheten i renter, der hun fokuserer på LIBOR-renter (eller tilsvarende EURIBOR og NIBOR i andre markeder). Mari fikk toppkarakter på oppgaven. Hennes veileder Fred Espen Benth, professor ved Matematisk institutt ved Universitet i Oslo, forteller at masteroppgaven hennes viser en sjelden dybde og omfang, med innsikt i både teori og praksis.  

Francine Denise Dominique Rogowski ble uteksaminert ved Universitet i Bergen sommeren 2019. Francine jobber nå i Frende. Tidligere har hun en bachelor i business mathematics fra Universitetet i Jena, Tyskland. Bård Støve, førsteamanuensis ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Bergen forteller at oppgaven omhandler tema innen maskinlæring/statistisk læring, nærmere bestemt support vector machines innen klassifisering og regresjon. Hun har studert noen metodiske utvidelser for dette. Den empiriske analysen omhandler prediksjon av melkeproduksjon for Tine, men det er lett å tenke seg anvendelser innen forsikring, f.eks. klassifisering av forsikringssvindlere eller prediksjon av skadeutbetalinger (for prising). Francine fikk toppkarakter på oppgaven.

Prisen ble delt ut på Aktuarfokus 13. februar, med over 100 deltakere. Prisvinnerne holdt også et kort foredrag om sin masteroppgave.

Den Norske Aktuarforening gratulerer!