Aktuarprisen 2021

Aktuarprisen 2021

mandag 25.10.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Økt fokus på norske artikler innenfor aktuarvitenskap.

Formålet med Aktuarprisen er å få økt fokus på norske artikler innenfor aktuarvitenskap.

Prisen kan gis til masteroppgave eller artikkel til aktuarkollokvier innenfor aktuarvitenskap.
Aktuarprisen deles ut på Aktuarfokus hvis det er kvalifiserte artikler og er på NOK 25 000.

Alle medlemmer av Den Norske Aktuarforening kan foreslå kandidater til Aktuarprisen.

 

Dersom noen har forslag til kandidater til Aktuarprisen vennligst send det til foreningens administrasjonssekretær Michael Graff (admin@aktfor.no) innen 31. oktober.