Bli medlem

For å bli medlem av Den Norske Aktuarforening må det sendes en søknad til aktuarforeningens sekretariat. Søknaden vil deretter bli behandlet, og eventuelt medlemskap vedtas på medlemsmøte.