Prosjektoppgaver for bachelorstudenter

torsdag 31.10.19 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Forsikringsbransjen inviteres til å komme med prosjekter

Bachelorstudenter innen aktuarfag ved Matematisk institutt (UiO) vil gjerne ha samarbeid med forsikringsbransjen i sitt prosjektkurs STK-MAT2011. Kurset går vårsemesteret 2020, og er på 10 studiepoeng der studentene skriver en liten oppgave rundt statistiske og matematiske problemstillinger relevante for aktuarfaget. Forsikringsbransjen inviteres til å komme med prosjekter som studentene kan arbeide med i kurset. 

 

Dette er en fin mulighet til å bli bedre kjent med aktuarstudenter som straks skal begynne sine masterstudier. Våre dyktige studenter er skolerte i statistikk, matematikk og databeregninger, samt kunnskaper i forsikring og økonomi. Kommer dere opp med prosjekter, kan dere følge opp studenten sammen med en veileder på instituttet. 

 

Vi håper på mange spennende prosjekter fra dere som våre studenter kan arbeide med. Ta gjerne kontakt med Frank Proske (proske@math.uio.no), David Banos (davidru@math.uio.no), eller kursansvarlig Gudmund Horn Hermansen (gudmunhh@math.uio.no).

 

David Banos og Fred Espen Benth