Siste nytt fra Mortality Working Group

Siste halvårs oppdatering fra Mortality Working Group (MWG) på flere språk er tilgengelig her: http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=UPDATES Engelsk utgave her: http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Updates/StPetersburg_May2016/MWG_StPetersburg_Update_English_2016.pdf Referat fra møte i St. Petersburg finnes her: http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Minutes/MWG_StPetersburg_Minutes_Final.pdf

Høring – enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—enkelte-endringer-i-reglene-om-offentlig-administrasjon-av-forsikringsforetak/id2509363/ Høringsfrist er 30.09.16. Eventuelle innspill bes rettet høringsgruppen som består av Carl Peter Kirkebø (leder), Morten Hønsen og Roar Engen. Alternativt kan fagkomite Liv og Pensjon ved Hans Michael Øvergaard kontaktes.

CALL FOR PAPERS: PBSS Colloquium — Cancun — 4-7 June 2017

The PBSS 2017 Scientific Committee is assembling a preliminary agenda with key issues facing today’s public and private concerns on the sustainability of pensions and social security. They are also preparing an exciting social program to show you the grandeur of the Mayan culture and the natural wonders of Cancun. Whether you are an author […]