Seminar om «Insurance Linked Securities» 27.05.2019

Fagkomite Skade inviterer til seminar om «Insurance Linked Securities» (ILS) den 27. mai på Felix konferansesenter. ILS er finansielle instrumenter som brukes som et alternativ til tradisjonell reassuranse for både livs- og skadeforsikring. Men hvordan fungerer egentlig ILS? I seminaret vil professor Alan Punter (London) fortelle nærmere om utviklingen av ILS: En introduksjon til ILS […]

AFIR-ERM Annual Colloquium

We are pleased to share with you information about the AFIR-ERM Annual Colloquium to be held in Florence this year, from 21-24 May, see also here The AFIR-ERM Section is open for any individual (actuary or non-actuary) who is interested in financial risks, investments and enterprise risk management (ERM). We organize a Colloquium annually in which conferences are given by […]

Stilingsannonse fra Gjensidige forsikring

Hovedoppgaver for stillingen vil være: Beregning av forsikringstekniske avsetninger. Utforme og utføre analyser av produktlønnsomhet. Utvikling av statistiske modeller og rapporteringsløsninger. Effektivisering av eksisterende prosesser. Kontroll og forbedring av datakvalitet. Spørsmål om stillingen kan rettes til Trine Ellingsen Rustad, Leder Aktuaravdelingen Norge, Tlf: +47 48130318 eller send e-post til trine.ellingsen@gjensidige.no  Stillingsannonsen kan finnes her

Aktuarprisen 2019

Årets aktuarpris ble tildelt de to nyutdannede aktuarene Jens Christian Wahl  og Jonas Christensen . Prisen ble utdelt på Aktuarfokus 14.02.2019, hvor vinnerne fikk presentere sine masteroppgaver som en del av programmet. Formålet med Aktuarprisen er å få økt fokus på norske artikler innenfor aktuarvitenskap. Prisen kan gis til masteroppgave eller artikkel til aktuarkollokvier innenfor aktuarvitenskap. […]

IAA TO HOST LIVE EVENT AND WEBINAR ON ACTUARIAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF IFRS 17

As part the of the International Actuarial Association’s (IAA) support for the implementation of IFRS 17, we will be hosting a simultaneous live ninety minute event and Webinar to present some of the IAA’s initiatives in relation to IFRS 17 Insurance Contracts. Darrell Scott, member of the International Accounting Standards Board, will provide background on the development of IFRS […]