Skuld søker Reserving Actuary

Reserving Actuary Skuld is seeking a Reserving Actuary for our Enterprise Risk Management and Actuarial department.  In an independent and challenging role, you will form part of a small but highly skilled team with excellent opportunities for professional development. Main tasks and responsibilities: Calculate technical provisions Assist the regulatory reporting function Assist in the production […]

Gjensidige søker senior analytiker

Senior analytiker Forsikringsprodukter – Prismodeller – Lønnsomhetsovervåkning  Har du bakgrunn som aktuar, matematiker eller statistiker? Da skal du fortsette å lese videre Vi har ledige stillinger i vår enhet for prisanalyse som er organisert i området Analyse, Produkt og Pris og rapporterer til konserndirektøren for dette området. Enheten er ansvarlig for utvikling og prissetting av […]

Høring – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler

Finansdepartementet har 26. juni 2019 sendt på høring forslag til endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler. Forslaget kan i sin helhet finnes her. Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard er ansvarlig for å utarbeide utkast til skriftlige kommentarer. Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 10. september 2019. Innspill sendes […]

Høring – gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Finansdepartementet har 24. juni 2019 sendt på høring forslag til regler som gjennomfører direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med tjenestepensjonsforetak (IORP II). Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 24. oktober 2019. Forslaget kan i sin helhet finnes her. Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard er ansvarlig for […]

Aktuarforeningen etablerer ekspertgruppe – egen pensjonskonto

Finansdepartementet har invitert arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og Forbrukerrådet til å delta i en gruppe for å forberede innføringen av reglene om egen pensjonskonto. Etter departementets vurdering vil en bredt sammensatt gjennomføringsgruppe kunne bidra til å identifisere og drøfte ulike problemstillinger som må løses før reglene om egen pensjonskonto kan tre i kraft. Utkast til forskrifter, bransjestandarder […]

Storebrand søker en forretningsorientert leder til avdelingen Actuary and Data Science.

Storebrand søker en forretningsorientert leder til avdelingen Actuary and Data Science. Avdelingen har ansvar for pris- og lønnsomhetsanalyser, beregning av tekniske avsetninger og solvens, samt intern og ekstern rapportering for skadeforsikring og privat livsforsikring i Storebrand i Norge. Les mer og søk her: https://storebrand.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Storebrand_Careers/job/Lysaker/Head-of-Actuary-and-Data-Science_R-801701-1 Søknadsfrist 21. juni.

Vil du jobbe som aktuar i Fremtind?

SpareBank 1 og DNB har gått sammen om å bygge et forsikringsselskap som skal kjennetegnes av digital innovasjon og fornyelse. Fremtind er allerede landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i […]