Høring om forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 17. oktober 2018 på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover. Forslagene følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akade-mikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Høringen kan i sin helhet finnes her. […]

Innbydelse til faglig bidrag ved ECA-kongressen i Lisboa

Den europesike aktuarkongressen (ECA) vil avholdes den 6. og 7. juni 2019 i Lisboa. Temaet for kongressen vil være «Actuary 2020 – A profession on the move». I denne sammenheng inviteres alle til å innlevere sammendrag av forslag til bidrag til kongressen. Mer informasjon om innlevering av bidrag kan finnes under på kongressens hjemmeside. Fristen for […]

Påmelding til seminar ved fagkomité Finans

Fagkomite Finans inviterer til seminaret «Investeringsmuligheter, risiko og etikk i fremtidens spare- og pensjonsløsninger» torsdag den 18. oktober fra kl. 9 til kl. 15 på Felix Konferansesenter i Oslo. Vedlagt er programmet for dagen, samt påmelding på seminaret kan gjøres på denne siden Frist for påmelding er torsdag den 11. oktober. Deltakelse på seminaret kvalifiserer til […]

Stillingsannonse Protector

Protector søker en analytisk og handlekraftig aktuar. Selskapet søker kandidater som ønsker at operasjonelt tempo og krav til læringskapasitet kontinuerlig blir utfordret. Protector er Utfordreren, og har som ambisjon å ha et stabsmiljø i verdensklasse. Selskapet ser etter en kandidat med god teknisk og analytisk forståelse, som både kan bidra til å videreutvikle selskapets datavarehus, […]

Stillingsannonse OPF

Oslo pensjonsforsikring (OPF) søker en analytiker for skade- og personrisikoprodukter. Stillingen er organisert i bedriftskundeavdelingen. Bedriftskundeavdelingen er organisert på tvers av de juridiske selskapene i konsernet og har pris- og produktansvar for følgende forsikringsprodukter: Offentlig tjenestepensjon Yrkesskade, ulykke og gruppeliv Brann-kombinert, motorvogn, ansvar og kriminalitet Avdelingen har til sammen 12 ansatte og én tilknyttet konsulent. […]

Innbydelse til faglig bidrag ved IAA-kollokviet i Cape Town

Den Sørafrikanske Aktuarforeningen (ASSA) inviterer til IAA-kollokvium i 2019. Kollokviet arrangeres i regi av ASSA i samarbeid med fem IAA-seksjoner (ASTIN, IAAHS, IAALS, IACA og PBSS.)  Lokasjonen for begivenheten vil være Cape Town International Concention Center i Cape Town,og kollokviet vil avholdes fra den 2. april til den 5. april i 2019. ASSA inviterer alle […]

Høring om forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 22. juni 2018 på høring et forslag om endringer i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordnings¬loven), forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter. Høringen kan i sin helhet finnes her. Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. […]

Informasjonsbrev fra ASTIN

Undergruppen av den internasjonale aktuarforeningen (IAA) for Actuarial Studies in Non-Life Insurance (ASTIN) har sendt ut et informasjonsbrev. I brevet informere ASTIN om gruppen, hvordan det enkelte medlem kan delta samt hvordan aktuarer som ønsker å bli medlem i gruppen kan bli dette. Informasjonsbrevet kan leses her.

Forsikringsseminar av Matematisk Institutt ved UiO

Styret ønsker å informere om forsikringsseminar i regi av Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo tirsdag den 25. september. Matematisk Institutt arrangerer forsikringsdag der noen av landets topp fagfolk vil ta deg med gjennom noen av de mest dagsaktuelle emner innen forsikring, blant annet: –          Risikostyring med Norges Banks øyne, –          Big Data i forsikring/finans, –          Solvency II […]