Høring om etterlatteytelser i folketrygden

Den Norske Aktuarforening har mottatt en ny høring i tilknytning NOU’en om etterlatteytelser i Folketrygden. Høringen kan finnes på Regjeringens hjemmesider, her. Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 10. mai 2017. Innspill sendes til høringsgruppens leder, som er Roar Engen, eller […]

IAA Webinar on ISAP 1A and ISAP 5

IAA Webinar on ISAP 1A and ISAP 5 Thursday, 2 March 2017 at two different times: 11:00 GMT (click here to check your local time) and 21:00 GMT (click here to check your local time) In November 2016, The Council of the International Actuarial Association (IAA) adopted two new Model International Standards of Actuarial Practice […]

100 år siden Erling Sverdrups fødsel

Den 23. februar er det 100 år siden professor Erling Sverdrup ble født. Professor Sverdrup er først og fremst husket for sin innsats for utvikling av aktuarfagets og aktuarutdannelsen i Norge. På bakgrunn av dette ble han i 1992 utnevnt til æresmedlem av Den norske Aktuarforeningen. Erling Sverdrup  døde den 15. mars 1994, 77 år […]

Foiler fra Aktuarfokus 16.02.2017

Aktuarfokus ble avholdt den 16. februar 2017. Presentasjoner om følgende tema ble fremført: Utredningen om egen pensjonskonto for innskuddspensjon av medlem av interdepartemental arbeidsgruppe og seksjonssjef i Finanstilsynet Runa K. Sæther kan finnes her. Solvensregler for pensjonskasser av aktuar Pål Henriksen, Mercer kan finnes her. Ideer og design bak Solvens II av professor Erik Bølviken kan finnes her. Interne modeller i skadeforsikring av CRO […]