Aktuarforeningen etablerer ekspertgruppe – egen pensjonskonto

Finansdepartementet har invitert arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og Forbrukerrådet til å delta i en gruppe for å forberede innføringen av reglene om egen pensjonskonto. Etter departementets vurdering vil en bredt sammensatt gjennomføringsgruppe kunne bidra til å identifisere og drøfte ulike problemstillinger som må løses før reglene om egen pensjonskonto kan tre i kraft. Utkast til forskrifter, bransjestandarder […]

Storebrand søker en forretningsorientert leder til avdelingen Actuary and Data Science.

Storebrand søker en forretningsorientert leder til avdelingen Actuary and Data Science. Avdelingen har ansvar for pris- og lønnsomhetsanalyser, beregning av tekniske avsetninger og solvens, samt intern og ekstern rapportering for skadeforsikring og privat livsforsikring i Storebrand i Norge. Les mer og søk her: https://storebrand.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Storebrand_Careers/job/Lysaker/Head-of-Actuary-and-Data-Science_R-801701-1 Søknadsfrist 21. juni.

Vil du jobbe som aktuar i Fremtind?

SpareBank 1 og DNB har gått sammen om å bygge et forsikringsselskap som skal kjennetegnes av digital innovasjon og fornyelse. Fremtind er allerede landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i […]

Fremtind Forsikring søker Aktuar / Analytiker

SpareBank 1 og DNB har gått sammen om å bygge et forsikringsselskap som skal kjennetegnes av digital innovasjon og fornyelse. Fremtind er allerede landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i […]

Foiler og referat fra medlemsmøte i Bergen 09.05.2019

Årets medlemsmøte i Bergen ble avholdt 09.05.2019.  Presentasjoner om følgende tema ble fremført: Fra data til forretningsmesig innsikt Simen Armond, NCE Finance Innovation. Parameter Estimation of Multivariate Factor Stochastic Volatility Models Jens Christian Wahl, Norsk Regnesentral kan leses her. Referat fra medlemsmøte er tilgjengelig her.  

Webinar Meeting the Challenge of Ageing in the EU 25 June 2019

The AAE will be organising a webinar on the topic of ‘Meeting the Challenge of Ageing in the EU’ on Tuesday 25 June 2018 from 10.00-12.00 CEST. Webinar flyer available here. In the attachment you will find all information on the programme, speakers and additional practical and technical information. Registration is now open. Please note that […]

Seminar Mogens Steffensen 28 Mai, Matematisk institutt UiO

There will be a seminar with Professor Mogens Steffensen from Copenhagen University at Department of Mathematics, UiO Time and place: May 28, 2019 1:15 PM – 2:00 PM, 1020 Title: Three small epiphanies Abstract: We discuss, on a principle rather than a technical ground, three instancies where things are perhaps not the way you thought they were – with potential impact, theoretically or practically. a) In […]