KLP søker senioranalytiker Risikostyring.

KLP søker senioranalytiker Risikostyring.

mandag 12.06.23 Skrevet av Hans Michael Øvergaard

Nå har du muligheten til å bli vår nye medarbeider som skal hjelpe oss i arbeidet med utførelsen av risikostyringsfunksjonen for KLP-konsernet. Er det deg vi leter etter? 

Vi ser etter deg som har en kvantitativ profil med kunnskap og interesse for kapitalforvaltning og risikostyring. Du har helst også kunnskap om livsforsikring og pensjon. Du må ha noen års relevant erfaring, men vi vil også oppfordre deg som har erfaring fra tilstøtende bransjer til å søke. 

Risikostyringsfunksjonen er en kontrollfunksjon gitt av det felleseuropeiske Solvens II-regelverket. Funksjonenes hovedoppgaver er å understøtte konsernets risikostyringssystem og rapportere på risikosituasjonen til ledelsen og styret. Funksjonen er også sparringpartner for risikoeierne og samarbeider tett med de andre kontrollfunksjonene.

Stillingen vil inngå i risikostyringsfunksjonen, og du vil være ansatt i Seksjon Risikoanalyse og kontroll som ivaretar risikostyrings- og aktuarfunksjonen for forsikringsselskapene i konsernet og for konsernet som helhet. Seksjonen har behov for å styrke sin kompetanse innen finansiell risikostyring og vi søker derfor etter en senioranalytiker. Stillingen rapporterer til Direktør Risiko. 

Dine arbeidsoppgaver i hverdagen kan typisk være:

  • Gjennomføre kontroller og beregninger av markeds- og kredittrisiko
  • Gjøre analyser og vurderinger av KLPs kapitalsituasjon
  • Bidra til kvartalsrapportering av KLPs risikobilde til konsernsjef/styre
  • Vurdere og validere finansielle modeller og beregninger
  • Bidra i gjennomføringen av konsernets egenvurdering av risiko og solvens (ORSA -prosessen)
  • Oppfølging av datterselskaper (Bank, Skadeforsikring, Eiendom og Kapitalforvaltning)

For å lykkes i stillingen har du utdanning på masternivå eller høyere med vekt på matematikk og finans med gode resultater. Kjennskap til soliditetsregelverk som Solvens II er et pluss, men ingen nødvendighet. Det er også positivt med erfaring fra investeringsmiljø eller kjennskap til offentlig tjenestepensjon. Personlige egenskaper vi vil vektlegge hos deg er at du har sterke analytiske evner, tar ansvar og at du liker å jobbe strukturert. Vi verdsetter også at du både kan jobbe godt sammen med andre og selvstendig. 

Hva kan vi tilby deg?

Hos oss vil du få spennende utfordringer i et stort finanskonsern i stadig utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med kompetente og motiverte medarbeidere, og vi har gode pensjons- og velferdsordninger. Som ansatt i KLP vil du få tilgang til fine treningslokaler og KLPs feriehytter. KLP-huset ligger sentralt i Bjørvika rett ved Oslo S. 

Synes du dette virker spennende og har det som skal til for å lykkes i stillingen? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Send din søknad med vedlagt CV, vitnemål og attester innen søknadsfristen 19.06.2023. Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte Direktør Risiko Tormod Teig på telefon 951 711 61. 

Søknad og mer informasjon via nettsiden: www.klp.no/jobb

Søknadsfrist: 19.06.2023