KLP Skadeforsikring søker aktuar

KLP Skadeforsikring søker aktuar

mandag 09.01.23 Skrevet av Hans Michael Øvergaard

KLP Skadeforsikring AS er et heleid datterselskap av KLP som tilbyr forsikringsløsninger til offentlig sektor. Selskapet tilbyr også forsikringsløsninger til offentlig tilknyttede bedrifter og et utvalg av bransjer i det øvrige bedriftsmarkedet. I personmarkedet tilbys forsikringsløsninger med fordeler til privatpersoner med pensjon i KLP. Selskapet ble etablert i 1994.

Er du aktuar med erfaring fra skadeforsikring?

Da er det kanskje deg vi i KLP Skadeforsikring AS søker etter nå når vi utvider vår aktuar avdeling.

Aktuaravdelingen har blant annet ansvar for

  • Modellering og fastsettelse av forsikringstekniske avsetninger.
  • Kapitalstyring og kapitalplanlegging, herunder bidra innenfor Asset Liability Management, likviditetsstyring og risikostyringsprosesser
  • Utvikling og vedlikehold av selskapets rapporteringsløsning for Solvens 2, IFRS 17, samt andre myndighetsrapporteringer.
  • Prognoser og resultatoppfølging, herunder utvikling og vedlikehold av simulerings- og prognostiseringsverktøy.
  • Analyser, tilrettelegging og optimalisering av selskapets reassuranseprogram.
  • Lønnsomhetsstyring, virksomhetsanalyser m.m.


Om aktuarteamet

Du vil bli en del av et dyktig og engasjert team med forsikringsfaglig bakgrunn. Vi er to ansatte i teamet i dag og du vil få bidra innenfor flere av avdelingens ansvarsområder som beskrevet over. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø og samarbeider tett med mange internt i skadeselskapet.

Om deg
Vi ønsker at du har forsikringserfaring og/eller relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Du har god innsikt i dataverktøy, god virksomhetsforståelse med fokus på kundens behov, arbeidsprosesser, og skadeselskapets forretningsmål.

Du er nysgjerrig og opptatt av å lære og utfordre deg selv, samtidig som du deler med teamet ditt. Du kan jobbe selvstendig og stå på når arbeidsmengden krever det. Du er god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig, og du er god på å bygge relasjoner. Du er også strukturert og analytisk, og sist, men ikke minst, du har godt humør!

Om KLP
Hos oss vil du få spennende utfordringer i et stort finanskonsern i stadig utvikling. Vi har fokus på at du får faglig utvikling og trives. Vi har gode pensjons- og velferdsordninger. Som ansatt i KLP vil du få tilgang til fine treningslokaler og KLPs feriehytter. Vi har sommertid og mulighet for hjemmekontor. KLP-huset ligger sentralt i Bjørvika rett ved Oslo S.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sjefsaktuar, Espen Frank Olsen på tlf.: 95732553.
Synes du dette virker spennende og har det som skal til for å lykkes i stillingen? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Send din søknad med vedlagt CV og attester innen søknadsfristen 20. januar 2023.

Les mer og søk her:

https://klp.easycruit.com/vacancy/3089635/5817?iso=no