Finanstilsynet søker Risiko- og soliditetsanalytikere

onsdag 23.11.22 Skrevet av Hans Michael Øvergaard

Vi har ledig to spennende stillinger som risiko- og  soliditetsanalytikere, en førstekonsulent/rådgiver og en rådgiver/seniorrådgiver, i seksjon for forsikringsforetak og pensjonskasser. For å beskytte kundene og forebygge eller dempe virkningene av kriser i forsikringsnæringen må forsikringsforetakene ha tilstrekkelig med kapital til å tåle tap som følge av at markedene utvikler seg på en annen måte enn forventet. 

Internasjonale regler stiller krav til hvor mye kapital foretakene må ha for å dekke ulike typer risiko. Reglene gir også føringer for bruk av risikomodeller for kapitalkravberegning og verdsetting av forsikringsforpliktelser. Seksjon for forsikringsforetak og pensjonskasser følger opp kravene i samarbeid med andre seksjoner i Finanstilsynet. 

Seksjonen har for tiden 17 ansatte med utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen økonomi, matematikk og statistikk. Arbeidsoppgavene er varierte, krever både selvstendig fordypning og samarbeid med kolleger, og gir gode muligheter for faglig utvikling. Vi ønsker nye medarbeidere som er tiltenkt oppgaver knyttet til skadeforsikringsforetak, livsforsikringsforetak og pensjonskasser.  

Arbeidsoppgaver

 • kartlegge og analysere utviklingen i foretakenes risiko
 • vurdere om forutsetningene foretakene bruker til å beregne framtidige forpliktelser og tap er gode nok
 • vurdere om foretakenes internmodeller er gode nok til kapitalkravsberegning, herunder vurdere statistiske modeller og datagrunnlag samt foretakenes
 • metoder og rutiner for validering av modellene og modellenes anvendelse i risikostyring
 • delta på tilsyn i foretakene for å undersøke om de etterlever krav til tekniske avsetninger og kapital
 • utvikle tilsynsmetodikk for økende risikoer som klimarisiko og foretakenes bruk av store datamengder (maskinlæring)
 • delta i internasjonalt arbeid og utrede konsekvenser av endringer i regelverk
 • følge opp enkeltforetak som ikke oppfyller kapitalkrav
 • behandle søknader om kapitalreduksjoner og særskilte utbyttebetalinger
 • bidra på andre områder i Finanstilsynets oppfølging av forsikringsforetak og pensjonskasser

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på masternivå innen økonomi, statistikk eller finans‑/forsikringsmatematikk med gode resultater. For stilling som førstekonsulent/rådgiver kan nyutdannede og kandidater som avslutter utdanningen første halvår 2023 også søke. For stilling som
 • rådgiver/seniorrådgiver kreves minimum tre års relevant erfaring.
 • det er en fordel med god digital kompetanse, herunder bruk av ulike analyseverktøy og håndtering av store mengder data
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • gode analytiske egenskaper og evne til å jobbe strukturert
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • initiativrik og evne til å jobbe selvstendig
 • høy gjennomføringsevne og evne til å jobbe effektivt, med rask og presis levering

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse
 • gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk
 • medlemskap og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden
 • tiltredelse og lønn etter avtale

Annet

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste.
 • Søkere må legge ved vitnemål og relevante attester for å bli vurdert for stillingen.
 • Søknad kan skrives på nynorsk eller bokmål.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av de som ansettes i stillingene.
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge etiske retningslinjer, se: www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne,
 • etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 
 • For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no

Spørsmål

 • Runa K. Sæther - Seksjonssjef - Tlf: 22 93 98 59
 • Jan Hagen - Tilsynsrådgiver - Tlf: 22 93 98 62

Mer info og søknadside på hjemmesiden

Søknadsfrist 28. november 2022