KLP Skadeforsikring søker 2 analytikere/aktuarer

KLP Skadeforsikring søker 2 analytikere/aktuarer

tirsdag 29.06.21 Skrevet av Hans Michael Øvergaard

KLP Skadeforsikring søker 2 analytikere/aktuarer

KLP Skadeforsikring AS vokser i markedet og trenger to analytikere til avdelingen Analyse/BI som tilhører selskapets Produktseksjon. Denne seksjonen har lønnsomhetsansvar i selskapet og skal bidra til konkurransedyktige og lønnsomme produkter. Vi ser etter dyktige personer med sterk kompetanse og erfaring som har lyst til å bidra til å oppnå KLPs høye ambisjoner innenfor Offentlig markedet, utvalgte deler av Bedriftsmarkedet og Privatmarkedet (ansatte hos pensjonskundene).

 

Rollen vil inngå i et team som har ansvar for oppgaver som utvikling av prismodeller, lønnsomhetsovervåkning, forsikringstekniske avsetninger, resultatanalyser, solvensmodeller og business intelligence, hovedsakelig i privatmarkedet. Denne rollen vil ha et særskilt ansvar for personforsikring som består av produkter som livsforsikring, kritisk sykdom, uførhet og barneforsikring.

 

Sentral ansvars- og arbeidsoppgaver:

  • Analyser knyttet til enkeltprodukter, priser, salg og avgang m.m.
  • Utvikling av risiko- og prismodeller
  • Bidra i produktutvikling og andre prosesser i enheten
  • Visualisering av analyseresultater
  • Proaktivitet for å sikre god og fremtidsrettet utnyttelse av data i selskapet

 

Søknadsfrist 8. august 2021.

 

Mer informasjon finnes og søknad kan sendes her