Storebrand søker Leder aktuar – og risikostyringsfunksjon

Storebrand søker Leder aktuar – og risikostyringsfunksjon

fredag 21.05.21 Skrevet av Hans Michael Øvergaard

Storebrand søker Leder aktuar – og risikostyringsfunksjon

Storebrand vokser innen forsikring, og vi styrker våre uavhengige kontrollfunksjoner. Liker du å arbeide med kvantitative modeller? Har du erfaring fra aktuarfaglige oppgaver og risikostyring? Da kan du bli vår nye leder for aktuarfunksjonen og risikostyringsfunksjonen i Storebrand Forsikring. Storebrand bidrar til økonomisk trygghet og frihet for nærmere 1,4 millioner kunder. Din rolle som leder for aktuarfunksjonen og risikostyringsfunksjonen i Storebrand Forsikring AS er å følge opp at virksomhetens forsikringstekniske avsetninger er tilstrekkelige, at forsikringsrisikoen er i samsvar med risikoappetitt og rammer, og at selskapets kapitalbase tilfredsstiller målene for solvensmargin. 

 

Ønskede kvalifikasjoner:  

  • Aktuar eller lignende utdanning fra universitet med mastergrad innen relevant fagområde
  • Aktuariell og produktfaglig erfaring fortrinnsvis innenfor skadeforsikring
  • Minimum fem års arbeidserfaring 
  • Erfaring med modellering og datadrevne analyser 
  • Erfaring og interesse for modellutvikling
  • Språkferdigheter: norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

 

Søknadsfrist 6. juni 2021.

 

Mer informasjon finnes og søknad kan sendes her