Ny leder og nytt medlem i Fagkomité Data Science

Ny leder og nytt medlem i Fagkomité Data Science

onsdag 05.10.22 Skrevet av Qingsheng Dong

Jimmy Paul skal lede Fagkomité Data Science

Foreningen skal gjennom fagkomité Data Science jobbe for å sikre relevant ny innsikt og tydeliggjøre aktuarenes verdi som svært sterke innen matematikk/statistikk og på domenekunnskapssiden innen pensjon og forsikring. Komiteen skal også jobbe for å løfte nivået innen programmering hos medlemmene. Slik kan aktuarene være mer aktive i utviklingsarbeid innen Data Science.

Vi er svært glade for at Jimmy Paul, SpareBank 1 Forsikring har tatt på seg oppgaven med å lede fagkomiteen. Han overtar stafettpinnen etter Kjersti Moss, og tusen takk til Kjersti for flott innsats med å etablere og være den første lederen av fagkomiteen. Velkommen også til Sandra Brännstam,  FCG Norge som nytt medlem av fagkomiteen. Hun er nytt medlem i foreningen, og har nettopp flyttet til Norge.

Komiteen har etter dette følgende bemanning:

  • Jimmy Paul (Sparebank 1 Forsikring)
  • Linda Xi (Sparebank 1 Forsikring) styrets representant)
  • Jan Helge Høyland (Fremtind)
  • Sandra  Brännstam (FCG Norge)
  • Jonas Augdal (masterstudent Universitetet i Oslo (UiO)) (trer inn etter eksamen / medlem av foreningen)