Høring - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

Høring - Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

tirsdag 12.10.21 Skrevet av Anders Daasvand Sleire

Finansdepartementet sendte 4. oktober 2021 på høring et forslag til en ny forskrift om fastsettelse av kapitaliseringsrenten til bruk ved utmåling av personskadeerstatning.

Forslaget kan i sin helhet finnes her.  Høringsfristen er 7. januar 2022.

 

Skadekomitéen i DNA vil vurdere høringen og eventuelt etablere en høringsgruppe.  Har du innspill til høringen så send dette til leder for fagkomiteen Mats Solliemats.sollie@aksio.no