Seminar: IFRS 17 Regnskapsføring av forsikringskontrakter

Seminar: IFRS 17 Regnskapsføring av forsikringskontrakter

torsdag 26.03.2020 09.00-16:00

IFRS 17 gruppen inviterer seminar: IFRS 17 Regnskapsføring av forsikringskontrakter

Seminaret vil dreie seg rundt typiske norske problemstillinger knyttet til innføring av IFRS  17 både når det gjelder skade- og livsforsikring. Vi vil berøre diskontering, klassifisering, reassuranse og det pågående arbeidet i Finans Norge. Finanstilsynet kommer også for å informere om deres prosess rundt IFRS 17.

 

Foreløpig agenda:

Diskontering i Norge under IFRS 17
- Hans Olav Husum, Storebrand

Reassuranse og IFRS 17
- Torbjörn Onstig, SCOR Sweden Re (N.B. foredraget vil være på svensk)

Finanstilsynet informerer om sin prosess med IFRS 17
- Terje Nilsen, Finanstilsynet

Finans Norges prosess med IFRS 17
- Herborg Horvei og N.N

Hvordan blir revisjon under IFRS 17
- N.N.

Hvordan berører IFRS 17 systemsiden
- Ketil Kristensen, SAS Institute

 

Sett av dagen og vel møtt!

Sted

Felix konferansesenter

Bryggetorget 3, 0250 Oslo, Norway

Bestilling

Bestilling er stengt!