Stillingsannonser fra Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring søker to senior analytiker/analytiker i området analyse, produkt og
pris, samt fem analytiker innen strategi, finans og økonomisk styring. Søknadsfristen for førstnevnte stillinger er allerede 20. august, mens sistnevnte stillinger har søknadsfrist den 5. september.

Stillingsutlysningene i området analyse, produkt og pris samt  strategi, finans og økonomisk styring kan i sin helhet leses henholdsvis her og her.

Legg igjen en kommentar