Stillingsannonse KLP

KLP søker trenger ny medarbeider for risiko og solvensberegninger.

KLP har en egen avdeling med ansvar for konsernets overordnede risiko og solvens. Avdelingen er sentral ved formulering av konsernets forretnings- og risikostrategi og dekker både første og andrelinje funksjoner knyttet til styring av risiko. I denne avdelingen benyttes matematiske modeller for balansestyring og solvensrapportering samt i forbindelse med ulike finansielle analyser. Avdelingen har ansvar for å utvikle konsernets risikostyringsfunksjon både i et rent økonomisk perspektiv og i tråd med regulatoriske føringer. Solvens II og IFRS 17 er sentrale rammeverk for avdelingen. En av våre medarbeidere starter på en doktorgrad og vi søker derfor etter en ny medarbeider til denne gruppen. Stillingen rapporterer til konsernets CRO.

Stillingen kan tilpasses kandidater med ulike typer erfaring og senioritet. Sentral etterspurt kompetanse inkluderer forståelse av norsk livvirksomhet, erfaring med matematisk modellering og finans, forståelse av finansmarkeder, forståelse av Solvens II og IFRS 17, programmeringserfaring fra høynivåspråk som Julia, R eller Matlab.

Søknadsfrist for stillingen er den 31. januar 2019. Fullstendig stillingsannonse kan leses her.

Legg igjen en kommentar