Stilingsannonse fra Gjensidige forsikring

Hovedoppgaver for stillingen vil være:
  • Beregning av forsikringstekniske avsetninger.
  • Utforme og utføre analyser av produktlønnsomhet.
  • Utvikling av statistiske modeller og rapporteringsløsninger.
  • Effektivisering av eksisterende prosesser.
  • Kontroll og forbedring av datakvalitet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Trine Ellingsen Rustad, Leder Aktuaravdelingen Norge, Tlf: +47 48130318 eller send e-post til trine.ellingsen@gjensidige.no 

Stillingsannonsen kan finnes her

Legg igjen en kommentar