Påmelding til fagseminar om «Solvensregelverk – Nye erfaringer»

Den Norske Aktuarforening inviterer til seminar om «Solvensregelverket – Nye erfaringer» i regi av fagkomité finans. Invitasjonen kan i sin helhet leses her.

Tidspunktet for seminaret er torsdag 19. oktober 2017 fra kl. 09:00 til kl. 15:00.

Stedet for seminaret er Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

Program:
09:00 – 09:05 Innledning v/ Trond Killi, leder fagkomité finans

09:05 – 10:00 Risikostyring med hvitvasking v/ Sverre Danielsen, Deloitte

10:00 – 10:45 Makroøkonomiske utsikter v/ Svein Aage Aanes, DNB

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:45 Utfordringer ved verdsettelse av tekniske avsetninger v/ Tjin Schulting, EY 

11:45 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 Regelverksendring i et internasjonalt fugleperspektiv v/  Erik Johansen, Finans Norge

13:45 – 14:00 Pause

14:00 – 15:00 Offentlig administrasjon – hvem av kundene vinner og taper på en omfordeling? v/ Christian Akselsen, Grig Investor 

Priser

Seminaret koster kroner 2.000 for DNA-medlemmer. For medlem av DNA over 67 år er prisen kroner 500. For aktuarstudenter og universitetsansatte koster seminaret kroner 500. For øvrige er prisen for seminaret kroner 3.000. Alle priser inkluderer lunsj.

Påmelding

Bindende påmelding innen 10. oktober 2017. Medlemmer kan melde seg på gjennom påmeldingssiden på foreningens hjemmsider, eller til sekretariatet til e-postadresse admin@aktfor.no. Øvrige kan melde seg på ved å sende epost til sekretariatet. Ved påmelding, oppgi: navn, selskap, adresse, telefonnummer, e-postadresse og om du er medlem av DNA. Prinsippet ”førstemann til mølla” blir benyttet.

Etterutdanningspoeng

Deltakelse på seminaret kvalifiserer til 6 etterutdanningspoeng.

Om foredragsholderne:

Sverre Danielsen – Sverre Danielsen er partner i Risk Advisory, og leder for Financial Services i Deloitte Norge. Sverre er Siviløkonom (Norges Handelshøyskole) og høyere avdeling og doktorgradsprogram fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen Strategi og Ledelse. Sverre har ledet en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter knyttet til design og implementering av GRCC rammeverk (Governance, Risk, Compliance, Control) innen blant annet bank- og forsikring.

Svein Aage Aanes – Svein Aage Aanes er leder for renteforvaltning og valuta i DNB Asset Management. Svein Aage har jobbet med makroanalyse og renteforvaltning siden 1996. Han er utdannet siviløkonom med høyere avdeling fra NHH.

Tijn Schulting – Tijn har jobbet som aktuar i EY fra 2009, etter å ha tatt aktuarutdannelse ved Universiteit van Amsterdam. Han har erfaring med verdivurderinger av ikke likvide eiendeler, derivater og tekniske avsetninger innenfor livsforsikringsbransjen.

Erik JohansenErik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet.

Christian Axelsen – Christian S Akselsen er ansvarlig for pensjon i Grieg Investor. Han har kompetanse innen asset / liability modeling. Christian har jobbet med kapitalforvaltning av pensjonsmidler siden 2003, er utdannet finansaktuar fra Universitetet i Oslo i 2002.

Legg igjen en kommentar