Høyringsfråsegn til framlegg til endringar i bilansvarslova

Justis- og beredskapsdepartementet sende den 22. november på høyring framlegg om endringar i bilansvarslova. Nærmare gjeld endringane å oppheve unntaket i bilansvarslova § 2 andre ledd første punktum, og å auke ansvarsgrensa for gods i bilansvarslova § 9 til 100 000 000 kroner. Høyringsfråsegna frå Den Norske Aktuarforenings kan lesast her.

31st International Summer School of the Swiss Association of Actuaries 2018

Den sveitsiske aktuarforeningen har åpnet registrering til den 31. «International Summer School of the Swiss Association of Actuaries». Temaet for arrangementet vil være «Insurance Analytics, a Primer», og arrangementet vil finne sted i Lausanne fra den 13. til den 17. august 2018. Nærmere informasjon om arrangementet kan finnes her.

Stillingsannonse Sparebank 1 Forsikring

Sparebank 1 Forsikring søker en motivert medarbeider gjerne med erfaring fra forsikringsvirksomhet. Stillingen tilhører området Aktuar Liv. Avdelingen har i dag 11 personer med oppgaver knyttet til livsforsikringsvirksomheten som blant annet forsikringstekniske avsetninger til regnskap og solvens, resultatanalyser og prognoser. Avdelingens oppgaver vil kreve økt automatisering som følge av Solvens II og kommende regnskapsregelverk IFRS17. […]

Nekrolog: Ragnar Norberg

Ragnar Norberg døde i London 18. desember 2017 etter lengre tids sykdom. Norberg ble født 15. mars 1945 i Stockholm og vokste opp på Rena i Hedmark. Han oppnådde sine akademiske grader, cand.act., cand.real og dr. philos ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hans fag var statistikk og forsikringsmatematikk (aktuarfag). Norberg var professor ved […]

Stillingsannonse Storebrand Livsforsikring

Produktutviklingsavdelingen i Storebrand Livsforsikring søker etter en proaktiv og erfaren produktanalytiker som har lyst til å jobbe med løpende utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til kollektiv pensjon og garanterte livspareprodukter. Flere av produktene er ikke lenger i salg, men har en bestand med lang gjenværende levetid som må forvaltes hensiktsmessig. Avdelingen Produktutvikling inngår i forretningsområdet Kundebetjening og Produkt […]

Høringssvar til nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sendte ved pressemelding den 21. september ut forslag til nye samordningsregler på høring. Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere. Den Norske Aktuarforening har i sitt svar til høringen uttrykt at foreningen ikke har noen kommentarer. Brevet kan leses her.

Stillingsannonse Gjensidige Pensjonsforsikring

Gjensidige Pensjonsforsikring søker etter en dyktig analytiker/aktuar til å bistå med spennende og strategisk viktige oppgaver knyttet til lønnsomhet og prismodeller for våre produkter. Du vil tilhøre produktavdelingen i Gjensidige Pensjonsforsikring. Avdelingen er ansvarlig for utvikling, prissetting og oppfølging av våre pensjonsprodukter. Gjensidige Pensjonsforsikring har sitt hovedfokus på kollektiv innskuddspensjon, men tilbyr også individuelle spare- […]

Stillingsannonse Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse (SPK) står foran en rekke store og spennende oppgaver. SPK ønsker å styrke laget med en dyktig person som kan bidra sentralt i dette arbeidet. I løpet av de kommende årene skal SPK bla utvikle løsninger for nye samordningsregler og nytt offentlig tjenestepensjonsprodukt. I tillegg er SPK i ferd med å egenutvikle nytt […]

Spørreundersøkelse fra Actuarial Association’s Banking Working Group (BWG)

For medlemmer som jobber i banksektoren, eller er interessert i bankarbeid, ønsker The International Actuarial Association’s Banking Working Group (IAA) svar på en enkel spørreundersøkelse. Les mer nedenfor. The International Actuarial Association’s Banking Working Group (BWG) is conducting a 5-minute survey. The survey aims to capture the global view of actuaries working or interested in banking. It […]