Stillingsannonse KLP Skadeforsikring

KLP Skadeforsikring søker leder for Risikostyring og Aktuarfunksjonen. Risikostyrings- og Aktuarfunksjonen er relativt nyopprettede kontrollfunksjoner gitt av Solvens II regelverket. Funksjonenes hovedoppgaver er å understøttet selskapets risikostyringssystem, vurdere dets forsikringstekniske avsetninger, og rapportere på risikosituasjon til ledelsen og styret. Til stillingen ligger også det å være en sparringpartner for risikoeierne samt bidra med fagkompetanse til utvikling […]

AAE har fått ny hjemmeside

AAE har fått ny hjemmeside. Nedenfor følger informasjon oversendt informasjon om den nye hjemmesiden: «We are pleased to announce that yesterday, Monday 25 September 2017, the AAE launched its new website. Please share this information with the members of your association. For those that have not registered yet, they can do so by clicking on […]

Høringssvar til forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte den 4. juli ut høring forslag til endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring. Den Norske Aktuarforenings svar til høringen kan leses her.

Stillingsannonse Storebrand

Storebrand søker analytiker/aktuar til avdelingen Analyse og aktuar forsikring. Rollen vil inngå i et team som har ansvar for oppgaver som utvikling av prismodeller, lønnsomhetsovervåkning, forsikringstekniske avsetninger, solvensmodeller og business intelligence for skade- og personforsikring, hovedsakelig i privatmarkedet. Søknadsfristen er 9. oktober, og stillingsutlysningen kan i sin helhet leses her.

Høring – Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sendte ved pressemelding den 21. september ut forslag til nye samordningsregler på høring. Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere. Høringen kan i sin helhet leses her. Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen […]

Påmelding til fagseminar om «Solvensregelverk – Nye erfaringer»

Den Norske Aktuarforening inviterer til seminar om «Solvensregelverket – Nye erfaringer» i regi av fagkomité finans. Invitasjonen kan i sin helhet leses her. Tidspunktet for seminaret er torsdag 19. oktober 2017 fra kl. 09:00 til kl. 15:00. Stedet for seminaret er Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Program: 09:00 – 09:05 Innledning v/ Trond Killi, leder fagkomité finans 09:05 […]

Stillingsannonser fra KLP

KLP søker etter leder for aktuarfunksjonene, som vil ha ansvar for å vurdere selskapets forsikringsrisiko i et solvensperspektiv. Stillingen inngår i seksjon Risikoanalyse og kontroll som også ivaretar risikostyringsfunksjonen for konsernet som helhet og for forsikringsselskapene i konsernet. Stillingen innebærer ikke personalansvar, men et bredt faglig ansvar. Søknadsfrist for stillingen er 27. september. Stillingsannonsen kan i […]

Stillingsannonser fra Sparebank 1 Forsikring

Sparebank 1 søker en prisanytiker. Erfaring fra statistisk dataanalyse og modellering samt erfaring og/eller interesse for produktutvikling ønskes. Stillingen tilhører avdelingen Produkt Pensjon som har ansvar for å viderutvikle og realisere selskapets strategi innen pensjon. I tillegg har avdelingen ansvar for den forsikringstekniske lønnsomheten. Fullstendig stillingsannonse kan lese her.

Stillingsannonser fra Sparebank 1 Forsikring

Vil du være med å videreutvikle Sparebank 1 Forsikring innenfor prising eller reservering? Er du en motivert og initiativrik analytiker med 3-5 års erfaring innen statistisk dataanalyse og modellering ønsker Sparebank 1 Forsikring å høre fra deg. Sparebank 1 Forsikring ønsker å videreutvikle analyse og modellering og søker derfor etter to analytikere eller aktuarer med […]