Stillingsannonse KLP

KLP søker trenger ny medarbeider for risiko og solvensberegninger. KLP har en egen avdeling med ansvar for konsernets overordnede risiko og solvens. Avdelingen er sentral ved formulering av konsernets forretnings- og risikostrategi og dekker både første og andrelinje funksjoner knyttet til styring av risiko. I denne avdelingen benyttes matematiske modeller for balansestyring og solvensrapportering samt […]

Stillingsannonse Deloitte

Deloitte Acturial, Risk & Advanced Analytics søker etter aktuar med erfaring for å styrke vårt team Er du klar for å drive karrieren videre i et arbeidsmiljø som bygger på tillitt og samarbeid? Vi er i vekst og søker nå etter en ny kollega for å styrke vårt Aktuarteam. Aktuarteamet arbeider med rådgivning innen liv, […]

Høring om behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6

Finansdepartementet sendte den 19. desember på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag om å presisere at finansforetak ikke kan dele ut utbytte basert på delårsregnskap. Høringen kan i sin helhet finnes her. Fagkomité Finans ved Trond Killi er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 24. […]

Høring om forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 17. oktober 2018 på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover. Forslagene følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akade-mikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Høringen kan i sin helhet finnes her. […]

Innbydelse til faglig bidrag ved ECA-kongressen i Lisboa

Den europesike aktuarkongressen (ECA) vil avholdes den 6. og 7. juni 2019 i Lisboa. Temaet for kongressen vil være «Actuary 2020 – A profession on the move». I denne sammenheng inviteres alle til å innlevere sammendrag av forslag til bidrag til kongressen. Mer informasjon om innlevering av bidrag kan finnes under på kongressens hjemmeside. Fristen for […]

Påmelding til seminar ved fagkomité Finans

Fagkomite Finans inviterer til seminaret «Investeringsmuligheter, risiko og etikk i fremtidens spare- og pensjonsløsninger» torsdag den 18. oktober fra kl. 9 til kl. 15 på Felix Konferansesenter i Oslo. Vedlagt er programmet for dagen, samt påmelding på seminaret kan gjøres på denne siden Frist for påmelding er torsdag den 11. oktober. Deltakelse på seminaret kvalifiserer til […]

Stillingsannonse Protector

Protector søker en analytisk og handlekraftig aktuar. Selskapet søker kandidater som ønsker at operasjonelt tempo og krav til læringskapasitet kontinuerlig blir utfordret. Protector er Utfordreren, og har som ambisjon å ha et stabsmiljø i verdensklasse. Selskapet ser etter en kandidat med god teknisk og analytisk forståelse, som både kan bidra til å videreutvikle selskapets datavarehus, […]