Høring fra EIOPA – innhenting av data om pensjonsforetak

EUs forsikrings- og pensjonstilsyn (EIOPA) har åpnet en høring om innhenting av data om pensjonsforetak, fra nasjonale tilsynsmyndigheter. Høringen kan finnes her. Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 13. oktober 2017. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité […]

Stillingsannonser fra Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring søker to senior analytiker/analytiker i området analyse, produkt og pris, samt fem analytiker innen strategi, finans og økonomisk styring. Søknadsfristen for førstnevnte stillinger er allerede 20. august, mens sistnevnte stillinger har søknadsfrist den 5. september. Stillingsutlysningene i området analyse, produkt og pris samt  strategi, finans og økonomisk styring kan i sin helhet leses henholdsvis her og her.

Høring – Forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte den 4. juli ut høring forslag til endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring, se her. Høringen gjelder blant annet dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade. Fagkomité Skade vil være ansvarlig […]

Høring – forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Finansdepartementet sendte den 4. juli ut på høring forslag til forskriftsbestemmelser til reglene om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon etter skatteloven § 6-47 første ledd bokstav d, se her. Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 20. august 2017. Innspill […]

Intvitasjon til IAALS Colloquium 2017

Den katalanske aktuarforeningen, Col·legi d’Actuaris de Catalunya, organiserer IAALS Colloquium 2017, og foreningen ønsker å invitere medlemmer av Den norske Aktuarforeningen til å delta på arrangementet. Arrangementet vil avholdes i Barcelona den 23. og 24. oktober 2017. Informasjon om arrangementet kan i sin helhet leses her, eller finnes på arrangementets nettsider.