IAA Webinar on ISAP 1A and ISAP 5

IAA Webinar on ISAP 1A and ISAP 5 Thursday, 2 March 2017 at two different times: 11:00 GMT (click here to check your local time) and 21:00 GMT (click here to check your local time) In November 2016, The Council of the International Actuarial Association (IAA) adopted two new Model International Standards of Actuarial Practice […]

100 år siden Erling Sverdrups fødsel

Den 23. februar er det 100 år siden professor Erling Sverdrup ble født. Professor Sverdrup er først og fremst husket for sin innsats for utvikling av aktuarfagets og aktuarutdannelsen i Norge. På bakgrunn av dette ble han i 1992 utnevnt til æresmedlem av Den norske Aktuarforeningen. Erling Sverdrup  døde den 15. mars 1994, 77 år […]

Foiler fra Aktuarfokus 16.02.2017

Aktuarfokus ble avholdt den 16. februar 2017. Presentasjoner om følgende tema ble fremført: Utredningen om egen pensjonskonto for innskuddspensjon av medlem av interdepartemental arbeidsgruppe og seksjonssjef i Finanstilsynet Runa K. Sæther kan finnes her. Solvensregler for pensjonskasser av aktuar Pål Henriksen, Mercer kan finnes her. Ideer og design bak Solvens II av professor Erik Bølviken kan finnes her. Interne modeller i skadeforsikring av CRO […]

PBSS, PEBC and IACA Webcast

Invitation to a webcast on » LIFE INSURANCE AND PENSION CONTRACTS II: THE LIFE CYCLE MODEL WITH RECURSIVE UTILITY» led by Knut Aase. When: February 28, 2017, 7:00am EST The PBSS, PEBC and IACA invite their members to a webcast by Prof Knut Aase, (from the Norwegian School of Economics), which will be held on […]

30th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries 2017

Den sveitsiske aktuarforeningen har åpnet registrering til den 30. «International Summer School of the Swiss Association of Actuaries». Temaet for arrangementet vil være «Insurance Management: Trends, Challenges and Solutions», og arrangementet vil finne sted i Lausanne fra den 6. til den 9. juni 2017. Nærmere informasjon om arrangementet kan finnes her.

ICA 2018 nyhetsbrev

Den internasjonale kongressen for aktuarer (ICA) vil bli avholdt i Berlin i 2018. Arrangementskomiteen har nå utsendt et nyhetbrev, hvorav tekst hitsettes: «The new year has started and we are working at full capacity to release our 1st Announcement, including the call for papers, as well as other relevant detailed information on the ICA 2018, within […]