Høring – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler

Finansdepartementet har 26. juni 2019 sendt på høring forslag til endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler. Forslaget kan i sin helhet finnes her. Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard er ansvarlig for å utarbeide utkast til skriftlige kommentarer. Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 10. september 2019. Innspill sendes […]

Høring – gjennomføring av EUs tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

Finansdepartementet har 24. juni 2019 sendt på høring forslag til regler som gjennomfører direktiv (EU) 2016/2341 om virksomheten til og tilsynet med tjenestepensjonsforetak (IORP II). Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 24. oktober 2019. Forslaget kan i sin helhet finnes her. Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard er ansvarlig for […]

Aktuarforeningen etablerer ekspertgruppe – egen pensjonskonto

Finansdepartementet har invitert arbeidslivets parter, bransjeorganisasjonene og Forbrukerrådet til å delta i en gruppe for å forberede innføringen av reglene om egen pensjonskonto. Etter departementets vurdering vil en bredt sammensatt gjennomføringsgruppe kunne bidra til å identifisere og drøfte ulike problemstillinger som må løses før reglene om egen pensjonskonto kan tre i kraft. Utkast til forskrifter, bransjestandarder […]

Storebrand søker en forretningsorientert leder til avdelingen Actuary and Data Science.

Storebrand søker en forretningsorientert leder til avdelingen Actuary and Data Science. Avdelingen har ansvar for pris- og lønnsomhetsanalyser, beregning av tekniske avsetninger og solvens, samt intern og ekstern rapportering for skadeforsikring og privat livsforsikring i Storebrand i Norge. Les mer og søk her: https://storebrand.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Storebrand_Careers/job/Lysaker/Head-of-Actuary-and-Data-Science_R-801701-1 Søknadsfrist 21. juni.

Vil du jobbe som aktuar i Fremtind?

SpareBank 1 og DNB har gått sammen om å bygge et forsikringsselskap som skal kjennetegnes av digital innovasjon og fornyelse. Fremtind er allerede landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i […]

Fremtind Forsikring søker Aktuar / Analytiker

SpareBank 1 og DNB har gått sammen om å bygge et forsikringsselskap som skal kjennetegnes av digital innovasjon og fornyelse. Fremtind er allerede landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i […]

Foiler og referat fra medlemsmøte i Bergen 09.05.2019

Årets medlemsmøte i Bergen ble avholdt 09.05.2019.  Presentasjoner om følgende tema ble fremført: Fra data til forretningsmesig innsikt Simen Armond, NCE Finance Innovation. Parameter Estimation of Multivariate Factor Stochastic Volatility Models Jens Christian Wahl, Norsk Regnesentral kan leses her. Referat fra medlemsmøte er tilgjengelig her.