Siste nytt fra Mortality Working Group

Siste halvårs oppdatering fra Mortality Working Group (MWG) på flere språk er tilgengelig her: http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=UPDATES Engelsk utgave her: http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Updates/StPetersburg_May2016/MWG_StPetersburg_Update_English_2016.pdf Referat fra møte i St. Petersburg finnes her: http://www.actuaries.org/CTTEES_TFM/Minutes/MWG_StPetersburg_Minutes_Final.pdf

Høring – enkelte endringer i reglene om offentlig administrasjon av forsikringsforetak

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—enkelte-endringer-i-reglene-om-offentlig-administrasjon-av-forsikringsforetak/id2509363/ Høringsfrist er 30.09.16. Eventuelle innspill bes rettet høringsgruppen som består av Carl Peter Kirkebø (leder), Morten Hønsen og Roar Engen. Alternativt kan fagkomite Liv og Pensjon ved Hans Michael Øvergaard kontaktes.