Høring – Forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte den 4. juli ut høring forslag til endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring, se her. Høringen gjelder blant annet dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade. Fagkomité Skade vil være ansvarlig […]

Høring – forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Finansdepartementet sendte den 4. juli ut på høring forslag til forskriftsbestemmelser til reglene om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon etter skatteloven § 6-47 første ledd bokstav d, se her. Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 20. august 2017. Innspill […]

Intvitasjon til IAALS Colloquium 2017

Den katalanske aktuarforeningen, Col·legi d’Actuaris de Catalunya, organiserer IAALS Colloquium 2017, og foreningen ønsker å invitere medlemmer av Den norske Aktuarforeningen til å delta på arrangementet. Arrangementet vil avholdes i Barcelona den 23. og 24. oktober 2017. Informasjon om arrangementet kan i sin helhet leses her, eller finnes på arrangementets nettsider.

Call for Papers til ICA 2018

Den 31st internasjonale aktuarkongressen International Congress of Actuaries (ICA) arrangeres i Berlin fra 4.-8. juni 2018. Styret i Den Norske Aktuarforening oppfordrer medlemmene til å sende inn arbeider for presentasjon på kongressen. Nedenfor er informasjon vedrørende innsending. Mer informasjon kan også finnes her.  Styret vil også minne om muligheten til å søke Stipendiefondet for økonomisk støtte […]

Høring om livsforsikringsforetaks eierskap i forsikringsfremmed virksomhet

Finansdepartementet sendte den 6. juni ut på høring Finanstilsynets høringsnotat med utkast til lovendring om fjerning av grensen for livsforsikringsselskapers investering i såkalt forsikringsfremmed virksomhet, se her. Fagkomité Finans vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 20. august 2017. Innspill sendes til Trond Killi , […]

Høring om gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011

Finansdepartementet sendte den 7. juni ut på høring gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet, se her. Fagkomité Finans vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 20. august 2017. Innspill sendes til Trond Killi , som er leder av fagkomité Finans .

Høring om gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett

Finansdepartementet sendte den 18. mai ut på høring utkast til gjennomføringsbestemmelser av PRIIPs-forordningen i norsk rett, se her. Fagkomité Finans vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 1. juli 2017. Innspill sendes til Trond Killi , som er leder av fagkomité Finans .