IAA TO HOST LIVE EVENT AND WEBINAR ON ACTUARIAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF IFRS 17

As part the of the International Actuarial Association’s (IAA) support for the implementation of IFRS 17, we will be hosting a simultaneous live ninety minute event and Webinar to present some of the IAA’s initiatives in relation to IFRS 17 Insurance Contracts. Darrell Scott, member of the International Accounting Standards Board, will provide background on the development of IFRS […]

Høring – Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 15. mars 2019 på høring NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool. Utredningen gjelder Norsk Naturskadepools virksomhet. Høringen kan i sin helhet finnes her. Fagkomité Skade ved Mats Sollie er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er […]

The AFIR/ERM Colloquium, Italy

The AFIR/ERM Colloquium with the theme «Innovating Actuarial Research on Financial Risk and ERM»  will be held in Florence, Italy, from 21-24 May 2019. Please also visit the ISOA website for further information. 2nd Announcement AFIR-ERM Colloquium 2019 ANNEX 1 Scientific and Organizing Committee ANNEX 2 Map ANNEX 3 Provisional Colloquium Programme ANNEX 4 Social Programme […]

Midlertidige pensjonsregler for dem med særaldersgrense

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 15. februar 2019 forslag om midlertidige pensjonsregler for dem med særaldersgrense. Forslaget kan i sin helhet finnes her Departementet har satt frist for eventuelle skriftlige kommentarer til 1. mars kl. 14.00. Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael er ansvarlig for å utarbeide utkast til skriftlige kommentarer. Fristen for å levere kommentarer […]

Høring om forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 22. januar 2019 på høring forslag om tre endringer i kapittel 12 uføretrygd og en endring i kapittel 11 arbeidsavklaringspenger i lov 28. februar 1997 nr.19 om folketrygd. Høringen kan i sin helhet finnes her. Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for […]