PBSS, PEBC and IACA Webcast

Invitation to a webcast on » LIFE INSURANCE AND PENSION CONTRACTS II: THE LIFE CYCLE MODEL WITH RECURSIVE UTILITY» led by Knut Aase. When: February 28, 2017, 7:00am EST The PBSS, PEBC and IACA invite their members to a webcast by Prof Knut Aase, (from the Norwegian School of Economics), which will be held on […]

30th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries 2017

Den sveitsiske aktuarforeningen har åpnet registrering til den 30. «International Summer School of the Swiss Association of Actuaries». Temaet for arrangementet vil være «Insurance Management: Trends, Challenges and Solutions», og arrangementet vil finne sted i Lausanne fra den 6. til den 9. juni 2017. Nærmere informasjon om arrangementet kan finnes her.

ICA 2018 nyhetsbrev

Den internasjonale kongressen for aktuarer (ICA) vil bli avholdt i Berlin i 2018. Arrangementskomiteen har nå utsendt et nyhetbrev, hvorav tekst hitsettes: «The new year has started and we are working at full capacity to release our 1st Announcement, including the call for papers, as well as other relevant detailed information on the ICA 2018, within […]

Foiler fra fagkomité liv/pensjon sitt seminar 24.11.2016

Fagkomité liv/pensjon avhold den 24. november 2016 et seminar om «Lengre levetid og ny uførevirkelighet». Følgende tema ble fremført: Rikard Bergström om «Livslängd och dödlighet för svenska befolkningen och svenska försäkrade», som kan finnes her. Michael Graff «Norsk dødelighet – Risk data», som kan finnes her. Helene Ytterborg om «Utvikling i tidligpensjon i folketrygden, AFP offentlig og […]