Stillingsannonser fra KLP

KLP søker etter leder for aktuarfunksjonene, som vil ha ansvar for å vurdere selskapets forsikringsrisiko i et solvensperspektiv. Stillingen inngår i seksjon Risikoanalyse og kontroll som også ivaretar risikostyringsfunksjonen for konsernet som helhet og for forsikringsselskapene i konsernet. Stillingen innebærer ikke personalansvar, men et bredt faglig ansvar. Søknadsfrist for stillingen er 27. september. Stillingsannonsen kan i […]

Stillingsannonser fra Sparebank 1 Forsikring

Sparebank 1 søker en prisanytiker. Erfaring fra statistisk dataanalyse og modellering samt erfaring og/eller interesse for produktutvikling ønskes. Stillingen tilhører avdelingen Produkt Prensjon som har ansvar for å viderutvikle og realisere selskapets strategi innen pensjon. I tillegg har avdelingen ansvar for den forsikringstekniske lønnsomheten. Fullstendig stillingsannonse kan lese her.

Stillingsannonser fra Sparebank 1 Forsikring

Vil du være med å videreutvikle Sparebank 1 Forsikring innenfor prising eller reservering? Er du en motivert og initiativrik analytiker med 3-5 års erfaring innen statistisk dataanalyse og modellering ønsker Sparebank 1 Forsikring å høre fra deg. Sparebank 1 Forsikring ønsker å videreutvikle analyse og modellering og søker derfor etter to analytikere eller aktuarer med […]

Høring fra EIOPA – innhenting av data om pensjonsforetak

EUs forsikrings- og pensjonstilsyn (EIOPA) har åpnet en høring om innhenting av data om pensjonsforetak, fra nasjonale tilsynsmyndigheter. Høringen kan finnes her. Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse. Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 13. oktober 2017. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité […]

Stillingsannonser fra Gjensidige Forsikring

Gjensidige Forsikring søker to senior analytiker/analytiker i området analyse, produkt og pris, samt fem analytiker innen strategi, finans og økonomisk styring. Søknadsfristen for førstnevnte stillinger er allerede 20. august, mens sistnevnte stillinger har søknadsfrist den 5. september. Stillingsutlysningene i området analyse, produkt og pris samt  strategi, finans og økonomisk styring kan i sin helhet leses henholdsvis her og her.