Om DNA

Den Norske Aktuarforening er en forening av aktuarer i Norge. Foreningen ble stiftet 11. juli 1904. Foreningen er medlem av the International Actuarial Association og Actuarial Association of Europe(AAE). Foreningen har per 31.12.2016 330 medlemmer, inkludert pensjonister.

Foreningens vedtekter ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Foreningens etiske regler ble sist oppdatert 30. mai 2017, og kan leses her.

Den Norske Aktuarforening kan kontaktes på admin@aktfor.no.

Postadresse:
Den Norske Aktuarforening
Maridalsveien 91
0461 Oslo

Styret i Den Norske Aktuarforening 2019

Leder Gunn Albertsen gunn.albertsen@storebrand.no
Nestleder Stig-Harry Olsen stig-harry.olsen@dnb.no
Administrasjonssekretær Michael Graff admin@aktfor.no
Styremedlem (webmaster) Anders D. Sleire sleire@gmail.com
Styremedlem (økonomiansvarlig) Emil Mogstad emil.mogstad@skuld.com

Komiteer og arbeidsgrupper

 • Fagkomité Skade
 • Fagkomité Finans
 • Fagkomité Liv/Pensjon
 • Utdanningskomité
 • Valgkomité
 • Kommunikasjonskomité
 • Den Norske ASTIN-gruppe (NAG), vedtekter
 • Regnskapsstandard (RS-gruppen)
 • IFRS17-gruppe
 • Komité for Akturarstandarder
 • Fagetisk utvalg

Se komitésammensetningen i DNA for året 2019 her.

Den Norske Aktuarforenings formål er å fremme utøvelsen av aktuarfaget og medlemmenes felles interesser, blant annet ved å:

 • arbeide for aktuariell grunnutdannelse på et høyt faglig nivå og videre- og etterutdanne aktuarer
 • arbeide for at medlemmene holder en høy etisk standard ved utøvelsen av sitt yrke
 • avgi uttalelser om spørsmål som anses å ligge innenfor foreningens interesseområde når dette er naturlig
 • virke som et bindeledd mellom medlemmene både faglig og sosialt, blant annet ved å avholde medlemsmøter
 • delta i internasjonalt samarbeid mellom aktuarforeninger

Årsmøtet 2019 vedtok ISAP 1 som veiledende standard for aktuariell praksis for medlemmer av Den Norske Aktuarforening. ISAP 1 er utarbeidet av den internasjonale aktuarforening IAA som grunnlag for aktuarstandard for de enkelte medlemsforeninger i IAA. ISAP 1 «International Standard of Actuarial Practice 1, General Actuarial Pratice» er den generelle standarden for aktuariell praksis som andre ISAPs bygger på. ISAPs er ikke bindende for medlemsforeningene, men det anbefales at de legges til grunn for standarder for aktuariell praksis. ISAP 1 oversettes ikke til norsk, men beholdes på engelsk. ISAP 1 finnes her