Økonomisk støtte fra stipendiefondet 2019

Det kan ytes støtte fra Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond til medlemmer i forbindelse med:

  • Studieopphold i utlandet
  • Etterutdanning av aktuarer
  • Publisering av aktuarfaglig teori
  • Publisering av praktiske anvendelser av aktuarfaglig teori
  • Reise og opphold ved aktuarkongresser og –kollokvier for aktuarstudenter som har fått. antatt et arbeide til den aktuarkongressen eller –kollokviet som det søkes om støtte til.

Søkeren vil måtte avlegge en rapport til styret i Den Norske Aktuarforening, og denne skal gjøres tilgjengelig for foreningens medlemmer.

Budsjettert rammen for 2019 er kr 50.000. Styret kan gi støtte til flere søkere.

Søknad om støtte sendes til foreningens administrasjonssekretær i e-post: admin@aktfor.no.

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket arbeid det søkes støtte til og hvilke kostnader som forventes å påløpe for gjennomføring av arbeidet.

Søknadsfrist er 8. september 2019.

Legg igjen en kommentar