Nekrolog: Ragnar Norberg

Ragnar Norberg døde i London 18. desember 2017 etter lengre tids sykdom.

leaf graphic

Norberg ble født 15. mars 1945 i Stockholm og vokste opp på Rena i Hedmark. Han oppnådde sine akademiske grader, cand.act., cand.real og dr. philos ved Matematisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hans fag var statistikk og forsikringsmatematikk (aktuarfag).

Norberg var professor ved Universitetet i Oslo (1974-1991), Københavns Universitet (1991-2000), London School of Economics (2000-2010) og Université Lyon (2011-2014). Han hadde mange gjesteprofessorater, inviterte foredrag og bidrag til internasjonale tidsskrifter og arrangementer som forfatter, redaktør og organisator. Det var heller aldri vanskelig å be ham om å komme til Den Norske Aktuarforenings ulike arrangementer, som foredragsholder og som leder av vitenskapelig komite ved internasjonale kongresser i Norge. Internasjonalt var han medlem i Bernoulli Society og International Statistical Institute. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Heriot-Watt University og æresmedlem i Istituto Italiano degli Attuari, Institute of Actuaries (UK) og i Den Norske Aktuarforening.

Norberg har levert vesentlige vitenskape­lige arbeider innenfor mange områder av moderne forsikringsmatematikk. Han var en ledende figur i utviklingen av et moderne vitenskapelig basert aktuarstudium ved de universitetene der han arbeidet. Som lærer var han en inspirator som evnet å kombinere usvikelig presisjon med en levende fremstilling av et vanligvis tørt fag. At ingenting er så praktisk som en god teori var en ledetråd som han formidlet til sine studenter.

Ragnar Norberg etterlater seg kone og to voksne barn. Han vil også bli savnet av mange flere.

for Den Norske Aktuarforening
Anne Sundby Magnussen (leder)
Morten Harbitz
Pål Lillevold
Walther Neuhaus

Legg igjen en kommentar