Midlertidige pensjonsregler for dem med særaldersgrense

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 15. februar 2019 forslag om midlertidige pensjonsregler for dem med særaldersgrense. Forslaget kan i sin helhet finnes her

Departementet har satt frist for eventuelle skriftlige kommentarer til 1. mars kl. 14.00.

Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael er ansvarlig for å utarbeide utkast til skriftlige kommentarer.

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 25. februar 2019. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon.

Legg igjen en kommentar