Intvitasjon til IAALS Colloquium 2017

Den katalanske aktuarforeningen, Col·legi d’Actuaris de Catalunya, organiserer IAALS Colloquium 2017, og foreningen ønsker å invitere medlemmer av Den norske Aktuarforeningen til å delta på arrangementet. Arrangementet vil avholdes i Barcelona den 23. og 24. oktober 2017.

Informasjon om arrangementet kan i sin helhet leses her, eller finnes på arrangementets nettsider.

Legg igjen en kommentar