Innbydelse til faglig bidrag ved ECA-kongressen i Lisboa

Den europesike aktuarkongressen (ECA) vil avholdes den 6. og 7. juni 2019 i Lisboa. Temaet for kongressen vil være «Actuary 2020 – A profession on the move». I denne sammenheng inviteres alle til å innlevere sammendrag av forslag til bidrag til kongressen. Mer informasjon om innlevering av bidrag kan finnes under på kongressens hjemmeside. Fristen for å innlevere sammendrag av forlsag til bidrag er den 31. oktober 2018.

Legg igjen en kommentar