Informasjonsbrev fra ASTIN

Undergruppen av den internasjonale aktuarforeningen (IAA) for Actuarial Studies in Non-Life Insurance (ASTIN) har sendt ut et informasjonsbrev.

I brevet informere ASTIN om gruppen, hvordan det enkelte medlem kan delta samt hvordan aktuarer som ønsker å bli medlem i gruppen kan bli dette.

Informasjonsbrevet kan leses her.

Legg igjen en kommentar