Høringsvar om NOU 2016:12 (Ideell opprydding)

Den Norske Aktuarforeningen har ved brev underrettet Kulturdepartementet at foreningen ikke har noen kommentar vedrørende høring om NOU 2016:12 – Ideell opprydding.

Brevet kan i sin helhet leses her.

Legg igjen en kommentar