Høringsvar om gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett

Finansdepartementet sendte 18. mai 2017 ut på høring om gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett. Den norske Aktuarforening svar på høringen kan leses her.

Legg igjen en kommentar