Høringsvar om forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 17. oktober 2018 på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover.

Den Norske Aktuarforenings svar til høringen kan leses her.

Legg igjen en kommentar