Høringssvar til nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sendte ved pressemelding den 21. september ut forslag til nye samordningsregler på høring. Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere.

Den Norske Aktuarforening har i sitt svar til høringen uttrykt at foreningen ikke har noen kommentarer. Brevet kan leses her.

Legg igjen en kommentar