Høringssvar til NOU 2017:3 – Forslag til reform av folketrygdens ytelser til etterlatte

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 23. februar 2017 ut på høring forslag til reform av folketrygdens ytelser til etterlatte.

Den Norske Aktuarforenings svar til høringen kan leses her.

Legg igjen en kommentar