Høringssvar til forslag til ny personidentifikator

Finansdepartementet sendte 23. mars 2017 ut på høring forslag til ny personidentifikator. Den norske Aktuarforening svar på høringen kan leses her.

Legg igjen en kommentar