Høringssvar om egen pensjonskonto mv

Finansdepartementet sendte den 21. november ut på høring forslag til endringer i innskuddspensjonsloven.

Den Norske Aktuarforenings svar til høringen kan leses her.

Legg igjen en kommentar