Høring – Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 15. mars 2019 på høring NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool. Utredningen gjelder Norsk Naturskadepools virksomhet. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Skade ved Mats Sollie er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 12. august 2019. Innspill sendes til Mats Sollie, som er leder av fagkomité Skade .

Legg igjen en kommentar