Høring om behov for endringer i bestemmelsen om utdeling av utbytte i finansforetaksloven § 10-6

Finansdepartementet sendte den 19. desember på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag om å presisere at finansforetak ikke kan dele ut utbytte basert på delårsregnskap. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Finans ved Trond Killi er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 24. februar 2019. Innspill sendes til Trond Killi, som er leder av fagkomité Finans .

Legg igjen en kommentar