Høring – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler

Finansdepartementet har 26. juni 2019 sendt på høring forslag til endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler.

Forslaget kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael Øvergaard er ansvarlig for å utarbeide utkast til skriftlige kommentarer.

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 10. september 2019. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon.

Legg igjen en kommentar