Foiler fra Aktuarfokus 16.02.2017

Aktuarfokus ble avholdt den 16. februar 2017. Presentasjoner om følgende tema ble fremført:

  • Utredningen om egen pensjonskonto for innskuddspensjon av medlem av interdepartemental arbeidsgruppe og seksjonssjef i Finanstilsynet Runa K. Sæther kan finnes her.
  • Solvensregler for pensjonskasser av aktuar Pål Henriksen, Mercer kan finnes her.
  • Ideer og design bak Solvens II av professor Erik Bølviken kan finnes her.
  • Interne modeller i skadeforsikring av CRO Ole Hesselager, Tryg Danmark kan finnes her.
  • Packaged retail investment and insurance-based investment products (PRIIPs) og Key Investor Information Document (KIIDs) av Hege Bunkholt Elstrand, Spesialrådgiver Finanstilsynet kan finnes her.
  • Foredrag av de to prisvinnerne av aktuarprisen, henholdsvis Knut G. M. Aasen og
     Berent Å. S. Lunde kan finnes her og her.

Legg igjen en kommentar