Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening, torsdag 1. juni

Laster kart ....

Date/Time
Date(s) - 01/06/17
17:00 - 21:30

Location
Vika Atrium Konferansesenter

Categories


Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening

Torsdag 1. juni 2017 kl. 17:00. Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45.

Påmeldingsfrist fredag 26. mai kl. 15.00. Dørene åpner kl. 16.30 med sosial sammenkomst og enkel bevertning.

  1. Referat fra medlemsmøte 6. april 2017
  2. Søknader om medlemskap

– Nikita Moratchevski
– Håkon Johnsen
– Daniel Rørvik
– Line Buset
– Karen Marie Sødal

  1. Meddelelser
  2. Eventuelt
  3. Mest pensjon for pengene…?  foredrag ved Erling Falk

Lov om tjenestepensjon (hybridpensjon) trådte i kraft 1.1.2014 og produktet har gjennom de første tre år ikke nådd opp i nevneverdig volum, 315 mill kr ifølge Finans Norges markedsstatistikk. Til sammenligning ble det ved årsskiftet forvaltet 180 mrd kr som pensjonskapital i innskuddsordninger. Hybridpensjon er imidlertid et hett tema i den offentlige pensjonsdebatt og flere organisasjoner på arbeidstakersiden har tilkjennegitt sterk preferanse for denne type pensjon, selv om det riktignok er ulike oppfatninger blant arbeidstaker-organisasjonene om saken. I kronikker og på ulike debattarenaer dukker det stadig opp en påstand om at hybridpensjon «gir mest pensjon for pengene». I foredraget vil Erling Falk reflektere rundt dette, hvor han også trekker inn de signifikante ulikhetene i forventet levealder mellom yrkesgrupper og utdanningsgrupper.

Erling Falk har jobbet innenfor forsikringsfaget i mer enn 46 år; i livsforsikring, skadeforsikring og hos tilsynsmyndighetene, og vekselvis som ansvarshavende aktuar, produktansvarlig, strategiansvarlig og med administrative oppgaver. Nå kombinerer han pensjonistlivet med en deltids konsulentvirksomhet som involverer Odd Svendsen, under Aktuarene Falk & Svendsen

Etter møtet blir det fellesmåltid. Måltidet er gratis.
Bindende påmelding til møtet elektronisk på intranettet på nettsiden http://www.aktfor.no/

Bookings

Bookings are closed for this event.

Legg igjen en kommentar