Fagseminar om «Aktuelle tema i liv og pensjon»

Laster kart ....

Date/Time
Date(s) - 30/11/17
09:00 - 15:30

Location
Hotel Scandic St. Olavs plass 1

Categories


Den Norske Aktuarforening inviterer til seminar om «Aktuelle tema i liv og pensjon» i regi av fagkomité liv/pensjon. Invitasjonen kan i sin helhet leses her.

Tidspunktet for seminaret er torsdag 30. november 2017 fra kl. 09:00 til kl. 15:30.

Stedet for seminaret er Scandic St. Olavs plass, St. Olavs plass 1, Oslo.

Program:
09:00 – 09:05 Innledning v/ Hans Michael Øvergaard, leder fagkomité Liv/Pensjon

09:05 – 10:00 Hva vil skje med pensjonene? Aktuelle prosesser for AFP og tjenestepensjon v/ Jon Hippe, Fafo

10:00 – 10:15 Pause

10:15 – 11:30 IFRS 17 – fra et liv- og pensjonsperspektiv som aktuar del1 v/ Trond Killi, Deloitte 

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:00 IFRS 17 – fra et liv- og pensjonsperspektiv som aktuar del2 v/ Trond Killi, Deloitte 

13:00 – 14:30 Helserelaterte ytelser og insentiver til yrkesaktivitet v/ Solveig Osborg Ose, SINTEF

14:30 – 14:45 Pause

14:45 – 15:30 Tidliguttak av alderspensjon og dødelighetsforventning i et fleksibelt pensjonssystem v/ Christian Brinch, BI 

Priser

Seminaret koster kroner 3.000 for DNA-medlemmer. For medlem av DNA over 67 år er prisen kroner 500. For aktuarstudenter og universitetsansatte koster seminaret kroner 500. For øvrige er prisen for seminaret kroner 4.000. Alle priser inkluderer lunsj.

Påmelding

Bindende påmelding innen 18. november 2017 på aktfor.no, eller til sekretariatet til e-postadresse admin@aktfor.no. Ved påmelding, oppgi: navn, selskap, adresse, telefonnummer, e-postadresse og om du er medlem av DNA. Prinsippet ”førstemann til mølla” blir benyttet.

Etterutdanningspoeng

Deltakelse på seminaret kvalifiserer til 6 etterutdanningspoeng.

Om foredragsholderne:

Solveig Osborg Ose har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra NTNU. Avhandlingen inneholdt teoretiske og empiriske analyser av sykefravær, og hun disputerte i 2003. Hun arbeider som seniorforsker i SINTEF og har ledet og utført mange store forskningsprosjekter både innen trygdeforskning, arbeidslivsforskning og helseforskning. Hun har skrevet en fagbok «Sykefravær, HMS og inkludering» som ble utgitt på Gyldendal Akademisk i november 2016. Ose er spesielt opptatt av de som faller utenfor arbeidslivet av ulike årsaker. Hun er aktiv i samfunnsdebatten og holder mange foredrag.

Jon Hippe er forskningsleder på FAFO. Han har jobbet med analyser av pensjonsspørsmål og publisert en rekke rapporter og artikler om det. I tillegg har han ledet flere offentlige utvalg om pensjon. Tidligere ansatt i Storebrand.

Trond Killi er ansatt i Deloitte siden 2013 og leder den norske og svenske aktuarpraksisen i den Nordiske aktuaravdelingen. Han har mer 20 års erfaring som aktuar innenfor reassuranse, liv, skade, finans og regnskap. Han har jobbet både som ansvarshavende aktuar og konsulent. Han startet sin aktuarkarriere i München hvor han jobbet som aktuar i reassuranseselskapet Bayerische Rückversicherung. Etter det var han ansatt i Storebrand i 10 år blant annet som ansvarshavende aktuar både for liv og skade. Trond jobbet som selvstendig konsulent i tre år før han ble en del av Deloitte i 2013, hvor han har vært siden. Han har spesielt jobbet med ALM, Solvens II og nå IFRS 17.

Christian Brinch er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Forskningsområdene hans ligger i skjæringsfeltet mellom statistikk og samfunnsøkonomi. Han har i mange år jobbet med effekter av trygde- og pensjonssystemer på arbeidsmarkedsadferd, blant annet med evaluering av den store norske pensjonsreformen som ble innført i 2011.

Bookings

Bookings are closed for this event.

Legg igjen en kommentar