Fagseminar om «Aktuelle tema i finans og liv»

Laster kart ....

Date/Time
Date(s) - 22/11/18
09:00 - 16:00

Location
Thon Hotel Opera

Categories


Den Norske Aktuarforening inviterer til seminar om «Aktuelle tema i finans og liv» i regi av fagkomitéene Finans og Liv/Pensjon. Invitasjonen kan i sin helhet leses her.

Tidspunktet for seminaret er mandag 22. november 2018 fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

Stedet for seminaret er Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo.

Program:
09:00 – 09:10 Velkommen og innledning.
v/ Trond Killi og Hans Michael Øvergaard, leder Fagkomité Finans og Liv/Pensjon

09:10 – 09:45 Ny offentlig tjenestepensjon.
v/ Roar Bergan, Arbeids- og sosialdepartementet

09:45 – 10:15 Ny offentlig tjenestepensjon? Aktuelle prosesser for AFP og tjenestepensjon.
v/ Erik Falk, KLP

10:15 – 10:30 Kaffe

10:30 – 11:00 Unge uføre.
v/ Torunn Bragstad, NAV

11:00 – 11:30 Ansvarlige investeringer
v/ Marte Storaker, KLP

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:00 Utredning om regelverket for fripoliser
v/ Runa Sæter, Finanstilsynet

13:00 – 13:30 Avkastningsberegninger og prognoser
v/Pål Lillevold, Lillevold & Partners

13:30 – 14:00 Kaffe

14:00 – 14:45 Status i finansmarkedene
v/ Kjetil Olsen, Nordea

14:45 – 15:00 Kaffe

15:00 – 16:00 Saving product design trends in Northern Europe – Guaranteed product in
interest rate environment
v/ Christian Probst, Munich Re

Priser
Seminaret, inkludert lunsj, koster kr 2.500 for DNA medlemmer, kr 800 for aktuarstudenter, universitetsansatte og DNA pensjonister og kr 3.000 for øvrige.

Påmelding
Bindende påmelding innen 15. november for medlemmer ved innlogging på aktfor.no For ikke-medlemmer sendes påmelding til admin@aktfor.no

Etterutdanningspoeng
Deltakelse på seminaret kvalifiserer til 7 etterutdanningspoeng.

Om foredragsholderne
Roar Bergan er spesialrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet og har jobbet med pensjonsreformen i over 10 år. Han er samfunnsøkonom og har bakgrunn fra i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og ECON.

Erik Falk er direktør i Aktuar / produkt i KLP. Han ble født i 1967 og utdannet cand.scient i 1994. Gjennom sitt yrkesaktive liv har han jobbet tett med problemstillinger rundt offentlig tjenestepensjon.

Torunn Bragstad er cand. oecon fra 1982. Har jobbet med utredning og analyse i Rikstrygdeverket og NAV siden 1992.

Marte Storaker jobber som rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning AS. I denne stillingen har hun ansvaret for å følge opp KLP og KLP-fondenes investeringer innenfor temaene klima og miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG). Hun sitter i styringsgruppen for Principles of Responsible Investment (PRI) avskogingsengasjement og jobber for tiden med en rapport som beskriver hvordan norske forvaltere integrerer ESG i obligasjonsinvesteringer. Marte har tidligere jobbet som analytiker i KLP Kapitalforvaltning og er utdannet siviløkonom med Master i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH) med videreutdanning fra BI om grønn vekst og konkurransekraft.

Runa Sæter er Tilsynsrådgiver i Finanstilsynet. Hun har embetseksamen fra Universitet i Oslo fra 1987. I 2005 fikk hun AFA-eksamen fra Norges Handelshøyskole.

Pål Lilleveold er aktuar og partner i Aktuarfirmaet Lillevold & Partners. Han er født 1953 og ble utdannet cand. act. i 1976. Størstedelen av sitt yrkesaktivte liv har han jobbet som aktuarkonsulent innenfor tjenestepensjonsområdet. Ved siden sin hovedstilling som som partner i aktuarfirmaet Lillevold & Partners, har han deltatt i aktuarundervisningen ved UiO i perioden 197 til 2012. I perioden 1994-2012 i fast stilling som førsteamanuensis II (20 %). Pål var formann i DNA perioden 1998-2000. Han har hatt en rekke andre tillitsverv i aktuarfora nasjonalt og internasjonalt.

Kjetil Olsen har tjue års erfaring fra Norges Bank og hvorav femten år jobbet primært med pengepolitikk. Han har embetseksamen i sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Christian is Dutch national who joined Munich Re Financial Solution in April 2018. He is responsible for Product Development in Europe. Christian has a capital markets background, having spent over 10 years in various product development roles in Investment Banks in London: ABN Amro/RBS, Bank of America Merrill Lynch and Citibank. At these banks he was responsible for serving European insurance and asset management clients in the design and delivery of investment products for distribution as well as own account.

Bookings

Bookings are closed for this event.

Legg igjen en kommentar