Aktuarfokus 2019

Laster kart ....

Date/Time
Date(s) - 14/02/19
08:30 - 17:00

Location
Thon Hotel Opera

Categories


Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar med temaer som opptar
aktuarene og forsikringsbransjen. Programmet kan lastes ned her.

Seminaret avholdes torsdag 14. februar 2019 kl. 09.00 – 16.45 på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4.

08.30 – 09.00 Registrering med kaffe

09.00 – 09.10 Velkommen/innledning
Anne Sundby Magnussen, leder i Den Norske Aktuarforening

09.10 – 10.00 Funn fra undersøkelser rundt levealderpreferanser
Vegard Skirbekk, professor Folkehelseinstituttet

10.00 – 10.50 NBIM – Statens pensjonsfond utland
Trond Grande, nestleder NBIM

10.50 – 11.05 Kaffepause

11.05 – 11.55 Rentekurver for diskontering av lange pensjonsforpliktelser
Christian Fotland, direktør Gabler

11.55 – 12.10 Benstrekk

12.10 – 13.00 Morgendagens forsikringsselskap – Hva skjer ..?
Turid Grotmoll, adm dir Fremtind Forsikring

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 14.45 Evaluering av naturskadeforsikringsordningen 
Hand Jacob Bull, professor em UiO

14.45 – 15.25 Fra tradisjonell analyse til kunstig intelligens i forsikring
Jon Holton, adm dir SpareBank 1 Skadeforsikring

15.25 – 15.40 Kaffepause

15.40 – 16.30 Psykometri – statistiske modeller i psykologien 
Magne Aarset, førsteamanuensis NTNU

16.30 – 16.50 Utdeling av aktuarpris

16.50 – 17.00 Avslutning

Seminaret gir 6 poeng for internasjonalt godkjent aktuarer.

Trond Grande:
NBIM – Statens pensjonsfond utland
Grande vil gi en generell presentasjon om fondet. Han vil presentere fondets strategi, styringsstruktur og aktivafordeling. Han vil også komme innom fondets ansvarlige forvaltningsvirksomhet, og være åpen for spørsmål.

Trond Grande ble utnevnt som Deputy Chief Executive Officer i NBIM i 2011. Grande startet i Norges Bank Investment Management i november 2007 som Global Head of Risk Management og fylte senere også rollen som Deputy Chief Operating Officer. Grande har tidligere jobbet 11 år i Storebrand Kapitalforvaltning. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og ESADE i Barcelona, med spesialisering innen internasjonal ledelse. Han har også en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole.

Vegard Skirbekk:
Funn fra undersøkelser rundt levealderspreferanser
KEY WORDS – longevity, preferred life expectancy, old age expectations, desired lifetime, subjective ageing. How long do people want to live? Why do some people want to live a very long time, and others would rather die relatively young? In the current study we examine the extent to which the preference to die young (<80 years, less than average life expectancy) or to
live somewhat longer or much longer than average life expectancy (90-99 years or 100+ years, respectively) is related to a person’s positive and negative expectations of what their life will be like in old age. We use multinomial regression analysis based on survey data from a large sample of younger and middle-aged adults in USA. We statistically control for socio-demographic characteristics as well as self-reported happiness and health. The results provide evidence that pessimistic expectations of life in old age can undermine the desire to live up to and beyond current average life expectancy.

Skirbekk’s current positions:
2013- Norwegian Institute of Public Health, Research Leader (Full Professor Level)
2015- Columbia University, Full Professor of Population and Family Health
Skirbekk, has extensive experience with scientific work related to productivity and demographic change, as well as family and fertility research. He has published widely. Some of Skirbekk’s publications are widely cited, including a single authored on the relationship between ageing and productivity. Skirbekk has given keynotes at conferences and has frequently been invited to give talks on ageing, productivity, fertility and value change over the last fifteen years.

Christian Fotland:
Rentekurver for diskontering av lange pensjonsforpliktelser
Hvilke rentekurver brukes når vi diskonterer lange pensjons-forpliktelser, med spesiell referanse til pensjonskasser? Fotland vil diskutere formålet med nåverdiberegningene. Han vil gå gjennom eksempler på rentekurver som var i bruk 31.12.2018, som i solvens II, stresstest, IAS19, GKRS, IFRS17, garantirenter, flytting av fripoliser. Han skal også ta en kort tur innom finansteorien for å få et syn på verdien av overskuddsdeling. Han vil gjennomgå rentekurvens påvirkning av kapitalbehovet i pensjonskassene, samt konsekvenser i markedet som følge av at livselskap og pensjonskasser selv må bestemme rentekurven som skal brukes ved prising av fripoliser.

Christian Fotland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Christian jobbet 15 år innenfor internasjonal reassuranse i Storebrand. Deretter flyttet han inn i pensjonsbransjen og var med å starte opp det som i dag er Gabler. Nå teller han 25 år med pensjonskassevirksomhet.

Turid Grotmoll:
Morgendagens forsikringsselskap – Hva skjer..?
Hvordan utvikler virkeligheten seg, og kundene, selskapene, kompetansebehovet, og …..?

Turid Grotmoll ble ansatt i SpareBank 1 i 2004 og ble adm.direktør for SpareBank 1 Forsikring i 2012 og etter hvert konsernsjef i SpareBank 1 Gruppen. Fra 1.1 2019 er hun adm.direktør i Fremtind Forsikring. Styreleder i Finans Norge fra mars 2018. Turid har utdannelse som ingeniør, lærer og har en master fra BI. Jobbet lenge i NRK og Telenor før hun kom til finansbransjen.

Hans Jacob Bull:
Evaluering av naturskadeforsikringsordningen
Et utvalg, nedsatt av Justis- og beredskaps-departementet, kommer i januar 2019 med sin evaluering av visse sider av organiseringen av naturskadeforsikringen. Foredraget vil redegjøre for bakgrunnen for utvalget og de forslag utvalget kommer med. Utvalget har frist til 1. februar med å komme med sin NOU.

Bull er professor emeritus ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, UiO. Hans fagområder er forsikringsrett, sjørett og annen transportrett. Hen er leder av utvalget som nå har evaluert naturskadeforsikringsordningen og tidligere leder av andre lovutvalg og utreder for
endring av naturskade-forsikringsloven 2017 (tomteerstatning). Forfatter, alene og sammen med andre, av diverse bøker mv. i forsikringsrett, sjørett, sjøforsikringsrett, veifraktrett.

Jon Holtan:
Fra tradisjonell analyse til kunstig intelligens i forsikring
Siden 2010 har SpareBank 1 Forsikring utviklet og bygget opp analytisk kompetanse og infrastruktur fra å være relativt tradisjonell til å bli mer avansert og omfattende, og etter hvert også orientert mot kunstig intelligens (AI). I dette foredraget vil denne historien bli fortalt, og hvor det også vil bli forklart hvorfor og hvordan AI er i ferd med å bli en av de viktigste forretningsdriverne innenfor skadeforsikring. Dette foredraget ble også holdt som åpningsforedrag på konferansen Insurance AI & Analytics Europe i London i oktober 2018.

Jon Holtan er utdannet cand.scient. med aktuarkompetanse fra Universitet i Oslo i 1991, og har også en Executive MBA fra Handelshøyskolen BI / ESCP Europe. Jon har mer enn 25 års erfaring fra aktuarstillinger og diverse lederstillinger i norsk og nordisk skadeforsikring. Han har tidligere jobbet for Storebrand og If før han begynte i SpareBank 1 i 2010. Jon har de siste to årene vært administrerende direktør i SpareBank 1 Skadeforsikring AS.

Magne Aarset:
Psykometri – statistiske modeller i psykologien
Aarset vil gi noen refleksjoner i forhold til bruken av statistisk modellering. Videre litt om psykometri og personlighetspsykologi, og om latente variable og strukturmodeller (SEM). Han
tenker at dette blir et slags «oversiktsforedrag», der han ikke går inn på f.eks. vekting ved hjelp av matriser for å finne optimal estimator. Tanken er å presentere noen vanlige modeller som brukes innen psykologien, og anskueliggjøre hvordan og hvorfor de brukes – og hva dette kan føre til.

Magne Aarset var nr. 80 i Norge med hovedfag i matematisk statistikk fra Universitetet i Trondheim og Universitetet i Oslo i 1982. Han har arbeidet innen forsikring, luftfart, romfart og undervisning/forskning.

Priser
Medlemmer av DNA*/ utenlandske aktuarforeninger: kr 2 900 (kr 3 300 inkl. middag)

Ikke-medlemmer: kr 3 900.

Aktuarstudenter, universitetsansatte og DNA pensjonister: kr 800 (kr 1200 inkl. middag for medl.).

Deltakelse kun på middag etter årsmøte: kr 400.

Deltagelse på middagen etter årsmøtet er for medlemmer av DNA og andre aktuarforeninger. (For medlemmer av DNA vil faktura bli sendt til e-postadressen i medlemsregisteret.)

*Den norske Aktuarforening.

Påmelding
Påmelding skjer ved innlogging på aktuarforeningens hjemmeside www.aktfor.no senest 5. februar 2019. For ikke-medlemmer av foreningen kan du kontakte admin@aktfor.no

Forfall
Gi beskjed til administrasjonssekretæren på admin@aktfor.no hvis du er påmeldt, men blir forhindret fra å delta på seminaret og/eller måltidet etter årsmøtet. Gi også beskjed om en annen kommer istedenfor den som er påmeldt.

Overnatting 
Rom inkludert frokost kan bestilles på nettstedet til Hotel Thon Opera.

Medlemsmøte og årsmøte
Kl. 17.30 avholdes på samme sted medlemsmøte med påfølgende årsmøte og middag. Deltakelse på selve årsmøtet er gratis og trenger ingen forhåndspåmelding. Middagen har særskilt påmelding. Både årsmøte og middag er begrenset til medlemmer av DNA og andre aktuarforeninger. Invitasjon med agenda til årsmøtet sendes til medlemmer og står i
AKTUariELT nr 1/2019.

 

Bookings

Bookings are closed for this event.

Legg igjen en kommentar