ESAP 2

Den europeiske aktuarforeningen (AAE) har utarbeidet en standard (ESAP) for aktuarfunksjonens rapport (AFR) i henhold til kravene i Solvens II-direktivet, standard 2 (ESAP 2).

ESAP2 fra AAE kan leses her.

En oppsummering på norsk av dokumentet kan leses her.

Legg igjen en kommentar