Kategoriarkiv: Stillinger

Stillingsannonse KLP

KLP søker trenger ny medarbeider for risiko og solvensberegninger.

KLP har en egen avdeling med ansvar for konsernets overordnede risiko og solvens. Avdelingen er sentral ved formulering av konsernets forretnings- og risikostrategi og dekker både første og andrelinje funksjoner knyttet til styring av risiko. I denne avdelingen benyttes matematiske modeller for balansestyring og solvensrapportering samt i forbindelse med ulike finansielle analyser. Avdelingen har ansvar for å utvikle konsernets risikostyringsfunksjon både i et rent økonomisk perspektiv og i tråd med regulatoriske føringer. Solvens II og IFRS 17 er sentrale rammeverk for avdelingen. En av våre medarbeidere starter på en doktorgrad og vi søker derfor etter en ny medarbeider til denne gruppen. Stillingen rapporterer til konsernets CRO.

Stillingen kan tilpasses kandidater med ulike typer erfaring og senioritet. Sentral etterspurt kompetanse inkluderer forståelse av norsk livvirksomhet, erfaring med matematisk modellering og finans, forståelse av finansmarkeder, forståelse av Solvens II og IFRS 17, programmeringserfaring fra høynivåspråk som Julia, R eller Matlab.

Søknadsfrist for stillingen er den 31. januar 2019. Fullstendig stillingsannonse kan leses her.

Stillingsannonse Deloitte

Deloitte Acturial, Risk & Advanced Analytics søker etter aktuar med erfaring for å styrke vårt team

Er du klar for å drive karrieren videre i et arbeidsmiljø som bygger på tillitt og samarbeid? Vi er i vekst og søker nå etter en ny kollega for å styrke vårt Aktuarteam. Aktuarteamet arbeider med rådgivning innen liv, pensjon, skade, IFRS 17, solvens II, risikostyring, reservering og regnskap. Som aktuar i Deloitte vil du få en ledende rolle ut mot våre kunder innenfor områder som livsforsikring, skadeforsikring og pensjon.

Ta en titt på stillingsannonsen og søk!

Stillingsannonse Protector

Protector søker en analytisk og handlekraftig aktuar. Selskapet søker kandidater som ønsker at operasjonelt tempo og krav til læringskapasitet kontinuerlig blir utfordret. Protector er
Utfordreren, og har som ambisjon å ha et stabsmiljø i verdensklasse. Selskapet ser etter en kandidat med god teknisk og analytisk forståelse, som både kan bidra til å videreutvikle selskapets datavarehus, og videreutvikle selskapets produkt- og kundeanalyser og prognosemodeller. Protector ser etter en person som leverer verdifulle bidrag til økt innsikt i selskapets lønnsomhetsutvikling. Rett person vil få en synlig rolle i organisasjonen. Du vil kunne lede flere større prosjekter, samt ha fokus på både den forretningsmessige siden så vel som den tekniske.

Søknader til stillingen bes innsendes snarest. Fullstendige stillingsutlysning kan leses her.

Stillingsannonse OPF

Oslo pensjonsforsikring (OPF) søker en analytiker for skade- og personrisikoprodukter. Stillingen er organisert i bedriftskundeavdelingen. Bedriftskundeavdelingen er organisert på tvers av de juridiske selskapene i konsernet og har pris- og produktansvar for følgende forsikringsprodukter:

  • Offentlig tjenestepensjon
  • Yrkesskade, ulykke og gruppeliv
  • Brann-kombinert, motorvogn, ansvar og kriminalitet

Avdelingen har til sammen 12 ansatte og én tilknyttet konsulent. Arbeidsoppgavene i avdelingen er mange og varierte med vekt på analyser og styring og kontroll av forsikringsforpliktelser og -kostnader.

Søknadsfristen for stillingen er den 28. september 2018. Fullstendige stillingsutlysning stillingen kan leses her.

Stillingsannonse PKH

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) søker en pensjonsdirektør til å dekke oppgavene til i en konsesjonsbelagt offentlig pensjonskasse med rapportering direkte til administrerende direktør.

PKH er i en rask og positiv utvikling og har en klar strategi med tydelig satsing på fornøyde kunder og medlemmer. I den anledning er det besluttet å gjennomføre en større omorganisering av pensjonsområdet i PKH. Pensjonskassen ønsker seg en dyktig leder som kan gjennomføre omorganiseringsprosessen, og lede et fremtidig team som har et stort engasjement for kvalitet og et tverrfaglig samarbeid mot de som utvikler teknologien.

Søknadsfrist for stillingen er 10. august 2018. Den fullstendige stillingsutlysningen kan leses her.

Stillingsannonse KLP

KLP søker etter en aktuar som skal ha produktansvaret for privat tjenestepensjon i selskapet. Stillingen er organisert i seksjon Aktuar/Produkt, som er en del av Livdivisjonen i KLP. Seksjonen teller i dag 15 personer og har ansvar for å videreutvikle og realisere selskapets strategi for pensjonsprodukter. Seksjonen har også ansvaret for den forsikringstekniske lønnsomheten i pensjonsproduktene.

Søknadsfristen for stillingen er den 15. juni 2018. Fullstendige stillingsutlysning for begge stillingene kan leses her.

Stillingsannonse Gjensidige

Gjensidige søker en ny medarbeider til sin norske aktuaravdeling. Avdelingen har ansvaret for de forsikringstekniske avsetninger, rapportering av lønnsomhet på forsikringsproduktene og er en viktig premissgiver for konsernets strategiske beslutningsprosesser. Enheten er sentralt plassert i konsernet.

Gjensidige søker også en ny medarbeider til aktuarfunksjonen. Aktuarfunksjonen er en uavhengig kontrollfunksjon som rapporterer til styret og ledelsen. Funksjonens ansvar og arbeidsoppgaver følger av Solvens II-regelverket. Enheten er en konsernfunksjon og sentralt plassert i konsernet.

Søknadsfristen for stillingen er den 8. juni 2018. Fullstendige stillingsutlysning for begge stillingene kan leses her.

Stillingsannonse Sparebank 1 Forsikring

Sparebank 1 Forsikring søker en motivert og proaktiv prisanalytiker. Erfaring fra statistisk dataanalyse og modellering samt erfaring og/eller interesse for produktutvikling ønskes. Stillingen tilhører avdeling Produkt Pensjon som har ansvar for å videreutvikle og realisere selskapets strategi innen pensjonsprodukter som bl.a. innskuddspensjon og hybridpensjon innenfor det private næringsliv. I tillegg har avdelingen ansvaret for den forsikringstekniske lønnsomheten.

Søknadsfristen for stillingen er den 1. mai 2018. Fullstendige stillingsutlysning kan leses her.