Kategoriarkiv: Referat

Foiler fra Aktuarfokus 16.02.2017

Aktuarfokus ble avholdt den 16. februar 2017. Presentasjoner om følgende tema ble fremført:

 • Utredningen om egen pensjonskonto for innskuddspensjon av medlem av interdepartemental arbeidsgruppe og seksjonssjef i Finanstilsynet Runa K. Sæther kan finnes her.
 • Solvensregler for pensjonskasser av aktuar Pål Henriksen, Mercer kan finnes her.
 • Ideer og design bak Solvens II av professor Erik Bølviken kan finnes her.
 • Interne modeller i skadeforsikring av CRO Ole Hesselager, Tryg Danmark kan finnes her.
 • Packaged retail investment and insurance-based investment products (PRIIPs) og Key Investor Information Document (KIIDs) av Hege Bunkholt Elstrand, Spesialrådgiver Finanstilsynet kan finnes her.
 • Foredrag av de to prisvinnerne av aktuarprisen, henholdsvis Knut G. M. Aasen og
   Berent Å. S. Lunde kan finnes her og her.

Foiler fra fagkomité liv/pensjon sitt seminar 24.11.2016

Fagkomité liv/pensjon avhold den 24. november 2016 et seminar om «Lengre levetid og ny uførevirkelighet».

Følgende tema ble fremført:

 • Rikard Bergström om «Livslängd och dödlighet för svenska befolkningen och svenska försäkrade», som kan finnes her.
 • Michael Graff «Norsk dødelighet – Risk data», som kan finnes her.
 • Helene Ytterborg om «Utvikling i tidligpensjon i folketrygden, AFP offentlig og privat», som kan finnes her.
 • Jostein Ellingsen om «Utvikling knyttet til uføretrygd herunder unge uføre», som kan finnes her.
 • Olav Chen om «Når kommer renteoppgangen – hvis den kommer?», som kan finnes her (del 1 og del 2).
 • Bjørn Skogstad Aamo om «Læring fra kriser», som kan finnes her.
 • Pål Lillevold om «Hva kjennetegner norske pensjonskasser? Hva er sannsynlig tilpasning til høyere kapitalkrav?», som kan finnes her.