Kategoriarkiv: Nyheter

Høring – Forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte den 4. juli ut høring forslag til endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring, se her. Høringen gjelder blant annet dekning for relokalisering ved fare for ny naturskade.

Fagkomité Skade vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 20. september 2017. Innspill sendes til Astrid Seltmann, som er leder av fagkomité Skade .

Høring – forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Finansdepartementet sendte den 4. juli ut på høring forslag til forskriftsbestemmelser til reglene om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon etter skatteloven § 6-47 første ledd bokstav d, se her.

Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 20. august 2017. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard , som er leder av fagkomité Liv/Pensjon .

Intvitasjon til IAALS Colloquium 2017

Den katalanske aktuarforeningen, Col·legi d’Actuaris de Catalunya, organiserer IAALS Colloquium 2017, og foreningen ønsker å invitere medlemmer av Den norske Aktuarforeningen til å delta på arrangementet. Arrangementet vil avholdes i Barcelona den 23. og 24. oktober 2017.

Informasjon om arrangementet kan i sin helhet leses her, eller finnes på arrangementets nettsider.

Call for Papers til ICA 2018

Den 31st internasjonale aktuarkongressen International Congress of Actuaries (ICA) arrangeres i Berlin fra 4.-8. juni 2018. Styret i Den Norske Aktuarforening oppfordrer medlemmene til å sende inn arbeider for presentasjon på kongressen. Nedenfor er informasjon vedrørende innsending. Mer informasjon kan også finnes her.  Styret vil også minne om muligheten til å søke Stipendiefondet for økonomisk støtte til arbeidet.

Become part of the ICA 2018 – Call for Papers still open

The Call for Papers is open until 31 July 2017. The submission is possible via an easy-to-understand online submission tool on www.ica2018.org. The complete submission process will take approximately 20 minutes.

The application only has to include
•             an abstract of maximum 300 words,
•             a description of the practical value of the submitted proposal
•             and an overview of related literature or other used sources.

There is no need to submit a written paper as the basis for a talk or presentation.

Høring om etterlatteytelser i folketrygden

Den Norske Aktuarforening har mottatt en ny høring i tilknytning NOU’en om etterlatteytelser i Folketrygden. Høringen kan finnes på Regjeringens hjemmesider, her.

Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 10. mai 2017. Innspill sendes til høringsgruppens leder, som er Roar Engen, eller fagkomité Liv og pensjon ved Hans Michael Øvergaard.