Kategoriarkiv: Nyheter

Storebrand søker en forretningsorientert leder til avdelingen Actuary and Data Science.

Storebrand søker en forretningsorientert leder til avdelingen Actuary and Data Science.

Avdelingen har ansvar for pris- og lønnsomhetsanalyser, beregning av tekniske avsetninger og solvens, samt intern og ekstern rapportering for skadeforsikring og privat livsforsikring i Storebrand i Norge.

Les mer og søk her: https://storebrand.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Storebrand_Careers/job/Lysaker/Head-of-Actuary-and-Data-Science_R-801701-1

Søknadsfrist 21. juni.

Livestream 3rd European Congress of Actuaries (ECA 2019) in Lisbon

On 6 and 7 June 2019, the Actuarial Association of Europe will host the 3rd European Congress of Actuaries (ECA 2019) in Lisbon. The ECA 2019 is fully booked with over 260 participants.

The congress programme – held under the overall theme “Actuary 2020 – a profession on the move” – includes 36 presentations submitted by experts from all over Europe and beyond. Especially in the daily Plenary Sessions some high-ranking representatives from insurance, academia and regulation will discuss the latest topics facing the actuarial profession.

Scheduled Plenary Sessions are:

6 June 2019

9.30-10.30: Plenary Session I: “Living on the Edge” 21 Years On
Paul Embrechts (Professor of (Insurance) Mathematics at the ETH Zurich)

15.30-16.30: Plenary Session II: Insurance in the 2020s: The Potential Impact of Technological and Medical Advances on the Industry
Jan-Hendrik Erasmus (CRO NN Group, Chairman CRO Forum)

7 June 2019

9.00-10.00: Plenary Session III: European Supervision in a Changing Environment
Gabriel Bernardino (Chairman of the European Insurance and Occupational Pensions Authority)

15.00-16.00: Plenary Session IV: Insights to IFRS 17 Insurance Contracts
Darrel Scott (Board Member of the International Accounting Standards Board)

The AAE is pleased to announce that in order to give as many actuaries and other interested persons as possible access to these highlights of the programme all Plenary Sessions will be broadcast live and for free on www.eca2019.org/live.

Vil du jobbe som aktuar i Fremtind?

SpareBank 1 og DNB har gått sammen om å bygge et forsikringsselskap som skal kjennetegnes av digital innovasjon og fornyelse. Fremtind er allerede landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Sammen med bankene, kundene og partnerne tar vi nå nye steg og forbereder oss på en ny og spennende hverdag.

Vil du jobbe som aktuar i Fremtind?

Les mer og søk her: https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4087095360&company_id=4000161243&culture_id=NB-NO

Søknadsfrist: 02.06.2019.

Fremtind Forsikring søker Aktuar / Analytiker

SpareBank 1 og DNB har gått sammen om å bygge et forsikringsselskap som skal kjennetegnes av digital innovasjon og fornyelse. Fremtind er allerede landets tredje største forsikringsselskap, og landets største med distribusjon gjennom bank. Vi er i overkant av 900 medarbeidere som hver dag jobber med å lage produkter og tjenester som betyr noe i folks liv. Sammen med bankene, kundene og partnerne tar vi nå nye steg og forbereder oss på en ny og spennende hverdag.

Vil du være med å utvikle aktuarfunksjonen i Fremtind?

Les mer og søk her: https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4084758996&company_id=4000161300&culture_id=NB-NO

Søknadsfrist: 02.06.2019

Foiler og referat fra medlemsmøte i Bergen 09.05.2019

Årets medlemsmøte i Bergen ble avholdt 09.05.2019.  Presentasjoner om følgende tema ble fremført:

Fra data til forretningsmesig innsikt
Simen Armond, NCE Finance Innovation.

Parameter Estimation of Multivariate Factor Stochastic Volatility Models
Jens Christian Wahl, Norsk Regnesentral kan leses her.

Referat fra medlemsmøte er tilgjengelig her.

 

Webinar Meeting the Challenge of Ageing in the EU 25 June 2019

The AAE will be organising a webinar on the topic of ‘Meeting the Challenge of Ageing in the EU’ on Tuesday 25 June 2018 from 10.00-12.00 CEST.

Webinar flyer available here.

In the attachment you will find all information on the programme, speakers and additional practical and technical information.

Registration is now open. Please note that registration closes on 10 June 2019 cob.

All information (including the link to the registration) can also be found on the AAE Website following this link.

Seminar Mogens Steffensen 28 Mai, Matematisk institutt UiO

There will be a seminar with Professor Mogens Steffensen from Copenhagen University at Department of Mathematics, UiO

Title: Three small epiphanies

Abstract: We discuss, on a principle rather than a technical ground, three instancies where things are perhaps not the way you thought they were – with potential impact, theoretically or practically. a) In life-cycle portfolio choice, does one really need to take realized capital gains into account, or are age-based investment rules doing the job? b) In time-consistent mean-variance portfolio optimization, is normalization of the variance by current wealth really the ‘right’ thing to do, or is there a ‘better’ normalization? c) In multi-state models frequently used in life insurance and credit risk, does there exist such a thing as a set of forward transition rates?

More information can be found here.

Økonomisk støtte fra stipendiefondet 2019

Det kan ytes støtte fra Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond til medlemmer i forbindelse med:

  • Studieopphold i utlandet
  • Etterutdanning av aktuarer
  • Publisering av aktuarfaglig teori
  • Publisering av praktiske anvendelser av aktuarfaglig teori
  • Reise og opphold ved aktuarkongresser og –kollokvier for aktuarstudenter som har fått. antatt et arbeide til den aktuarkongressen eller –kollokviet som det søkes om støtte til.

Søkeren vil måtte avlegge en rapport til styret i Den Norske Aktuarforening, og denne skal gjøres tilgjengelig for foreningens medlemmer.

Budsjettert rammen for 2019 er kr 50.000. Styret kan gi støtte til flere søkere.

Søknad om støtte sendes til foreningens administrasjonssekretær i e-post: admin@aktfor.no.

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket arbeid det søkes støtte til og hvilke kostnader som forventes å påløpe for gjennomføring av arbeidet.

Søknadsfrist er 1. september 2019.