Kategoriarkiv: Nyheter

IAA TO HOST LIVE EVENT AND WEBINAR ON ACTUARIAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF IFRS 17

As part the of the International Actuarial Association’s (IAA) support for the implementation of IFRS 17, we will be hosting a simultaneous live ninety minute event and Webinar to present some of the IAA’s initiatives in relation to IFRS 17 Insurance Contracts. Darrell Scott, member of the International Accounting Standards Board, will provide background on the development of IFRS 17 as well as a status update.

Date and Time: April 3rd at Noon (London Time) / 11:00 AM (GMT) — Duration: 90 minute

Location: Milliman UK London Office, 11 Old Jewry, Third Floor – Space will be limited to 30 people (first come, first serve basis). To register for the physical meeting, please contact Christian Levac.

To register for the webinar, click here.

Agenda:

  • Introduction: Gábor Hanák, IAA President
  • Presentation by Darrell Scott, Member of the International Accounting Standards Board
  • International Actuarial Note 100 – Application of IFRS 17 Insurance Contracts: Derek Wright and Dave Finnis, Co-Chairs, Education and Practice Subcommittee
  • International Standard of Actuarial Practice 4 (ISAP 4) – IFRS 17 Insurance Contracts: Micheline Dionne, Chair, ASC IFRS 17 Task Force
  • Question & Answer Period

To learn more about the work of the IAA in this area, please contact the Secretariat.

This activity supports the IAA’s strategic objectives to provide relevant supranational organizations with actuarial input and the development of the actuarial profession worldwide and promote appropriate professional/education standards.

Høring – Organisering av norsk naturskadeforsikring – Om Norsk Naturskadepool

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 15. mars 2019 på høring NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool. Utredningen gjelder Norsk Naturskadepools virksomhet. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Skade ved Mats Sollie er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 12. august 2019. Innspill sendes til Mats Sollie, som er leder av fagkomité Skade .

The AFIR/ERM Colloquium, Italy

The AFIR/ERM Colloquium with the theme «Innovating Actuarial Research on Financial Risk and ERM»  will be held in Florence, Italy, from 21-24 May 2019. Please also visit the ISOA website for further information.

2nd Announcement AFIR-ERM Colloquium 2019

ANNEX 1 Scientific and Organizing Committee

ANNEX 2 Map

ANNEX 3 Provisional Colloquium Programme

ANNEX 4 Social Programme

ANNEX 5 Accomodation

 

Midlertidige pensjonsregler for dem med særaldersgrense

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 15. februar 2019 forslag om midlertidige pensjonsregler for dem med særaldersgrense. Forslaget kan i sin helhet finnes her

Departementet har satt frist for eventuelle skriftlige kommentarer til 1. mars kl. 14.00.

Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael er ansvarlig for å utarbeide utkast til skriftlige kommentarer.

Fristen for å levere kommentarer fra medlemmene er 25. februar 2019. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon.

Høring om forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Arbeids- og sosialdepartementet sendte den 22. januar 2019 på høring forslag om tre endringer i kapittel 12 uføretrygd og en endring i kapittel 11 arbeidsavklaringspenger i lov 28. februar 1997 nr.19 om folketrygd. Høringen kan i sin helhet finnes her.

Fagkomité Liv/Pensjon ved Hans Michael er ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 3. april 2019. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon .

Stillingsannonse KLP

KLP søker trenger ny medarbeider for risiko og solvensberegninger.

KLP har en egen avdeling med ansvar for konsernets overordnede risiko og solvens. Avdelingen er sentral ved formulering av konsernets forretnings- og risikostrategi og dekker både første og andrelinje funksjoner knyttet til styring av risiko. I denne avdelingen benyttes matematiske modeller for balansestyring og solvensrapportering samt i forbindelse med ulike finansielle analyser. Avdelingen har ansvar for å utvikle konsernets risikostyringsfunksjon både i et rent økonomisk perspektiv og i tråd med regulatoriske føringer. Solvens II og IFRS 17 er sentrale rammeverk for avdelingen. En av våre medarbeidere starter på en doktorgrad og vi søker derfor etter en ny medarbeider til denne gruppen. Stillingen rapporterer til konsernets CRO.

Stillingen kan tilpasses kandidater med ulike typer erfaring og senioritet. Sentral etterspurt kompetanse inkluderer forståelse av norsk livvirksomhet, erfaring med matematisk modellering og finans, forståelse av finansmarkeder, forståelse av Solvens II og IFRS 17, programmeringserfaring fra høynivåspråk som Julia, R eller Matlab.

Søknadsfrist for stillingen er den 31. januar 2019. Fullstendig stillingsannonse kan leses her.