Kategoriarkiv: Nyheter

Webinar Meeting the Challenge of Ageing in the EU 25 June 2019

The AAE will be organising a webinar on the topic of ‘Meeting the Challenge of Ageing in the EU’ on Tuesday 25 June 2018 from 10.00-12.00 CEST.

Webinar flyer available here.

In the attachment you will find all information on the programme, speakers and additional practical and technical information.

Registration is now open. Please note that registration closes on 10 June 2019 cob.

All information (including the link to the registration) can also be found on the AAE Website following this link.

Seminar Mogens Steffensen 28 Mai, Matematisk institutt UiO

There will be a seminar with Professor Mogens Steffensen from Copenhagen University at Department of Mathematics, UiO

Title: Three small epiphanies

Abstract: We discuss, on a principle rather than a technical ground, three instancies where things are perhaps not the way you thought they were – with potential impact, theoretically or practically. a) In life-cycle portfolio choice, does one really need to take realized capital gains into account, or are age-based investment rules doing the job? b) In time-consistent mean-variance portfolio optimization, is normalization of the variance by current wealth really the ‘right’ thing to do, or is there a ‘better’ normalization? c) In multi-state models frequently used in life insurance and credit risk, does there exist such a thing as a set of forward transition rates?

More information can be found here.

Økonomisk støtte fra stipendiefondet 2019

Det kan ytes støtte fra Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond til medlemmer i forbindelse med:

 • Studieopphold i utlandet
 • Etterutdanning av aktuarer
 • Publisering av aktuarfaglig teori
 • Publisering av praktiske anvendelser av aktuarfaglig teori
 • Reise og opphold ved aktuarkongresser og –kollokvier for aktuarstudenter som har fått. antatt et arbeide til den aktuarkongressen eller –kollokviet som det søkes om støtte til.

Søkeren vil måtte avlegge en rapport til styret i Den Norske Aktuarforening, og denne skal gjøres tilgjengelig for foreningens medlemmer.

Budsjettert rammen for 2019 er kr 50.000. Styret kan gi støtte til flere søkere.

Søknad om støtte sendes til foreningens administrasjonssekretær i e-post: admin@aktfor.no.

Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket arbeid det søkes støtte til og hvilke kostnader som forventes å påløpe for gjennomføring av arbeidet.

Søknadsfrist er 1. september 2019.

Analytiker, Gjensidige Pensjonsforsikring

Søker du etter nye muligheter? Gjensidige Pensjonsforsikring, et datterselskap i Gjensidigekonsernet som leverer pensjonsprodukter til bedrifter og privatpersoner, søker nå etter en analytiker.  Er kanskje dette noe som er interessant for deg?

Vedlagt finner du stillingsannonsen. Frist 20. mai 2019.

Link til stillingen finner dere her. https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=366&ProjectId=189834&DepartmentId=21904&MediaId=5

Seminar om «Insurance Linked Securities» 27.05.2019

Fagkomite Skade inviterer til seminar om «Insurance Linked Securities» (ILS) den 27. mai på Felix konferansesenter. ILS er finansielle instrumenter som brukes som et alternativ til tradisjonell reassuranse for både livs- og skadeforsikring. Men hvordan fungerer egentlig ILS? I seminaret vil professor Alan Punter (London) fortelle nærmere om utviklingen av ILS:

 • En introduksjon til ILS – overgang fra reassuranse til kapitalmarkedet
 • Eksempler på de viktigste formene for ILS
 • Utvikling i ILS-markedet og fremtidsutsikter
Påmelding for medlemmer av DNA via aktfor.no
Ikke-medlemmer sender mail til admin@aktfor.no for påmelding.
Programmer er tilgjengelig her

AFIR-ERM Annual Colloquium

We are pleased to share with you information about the AFIR-ERM Annual Colloquium to be held in Florence this year, from 21-24 May, see also here

The AFIR-ERM Section is open for any individual (actuary or non-actuary) who is interested in financial risks, investments and enterprise risk management (ERM). We organize a Colloquium annually in which conferences are given by experts on different topics from all around the globe.

This year, innovative topics will include: Sustainable Value Creation, Hedging Extreme Risks, Investments in the ESG Framework, Systemic Financial Risks and Enterprise Risk Management in the Non-Financial Sectors.

The registration fee is around 1,250 EUR for non-members and 950 EUR for AFIR-ERM members. The fee to become a member is 50 CAD (Canadian dollars) and it covers your membership for the whole year (and gives you access to discounts on other seminars, webinars, related research and international networking). So if you are interested, it would be better for you to become a member, and benefit from the discount rate.

This costs are for early bird (before April 19), after that date, the registration fee is a bit higher. So hurry up and register now!

Stilingsannonse fra Gjensidige forsikring

Hovedoppgaver for stillingen vil være:
 • Beregning av forsikringstekniske avsetninger.
 • Utforme og utføre analyser av produktlønnsomhet.
 • Utvikling av statistiske modeller og rapporteringsløsninger.
 • Effektivisering av eksisterende prosesser.
 • Kontroll og forbedring av datakvalitet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Trine Ellingsen Rustad, Leder Aktuaravdelingen Norge, Tlf: +47 48130318 eller send e-post til trine.ellingsen@gjensidige.no 

Stillingsannonsen kan finnes her

Aktuarprisen 2019

Årets aktuarpris ble tildelt de to nyutdannede aktuarene Jens Christian Wahl  og Jonas Christensen . Prisen ble utdelt på Aktuarfokus 14.02.2019, hvor vinnerne fikk presentere sine masteroppgaver som en del av programmet.

Formålet med Aktuarprisen er å få økt fokus på norske artikler innenfor aktuarvitenskap. Prisen kan gis til masteroppgave eller artikkel til aktuarkollokvier innenfor aktuarvitenskap. Aktuarprisen deles ut hvert år på Aktuarfokus og er på NOK 25.000.

Screenshot_2019-04-06 AKTUariELT_2-2019 pdf

 

Jens Christian Wahl får prisen for sin masteropgave «Parameter Estimation of Multivariate Factor Stochastic Volatility Models». Bård Støve uttaler at dette er modeller som typisk kan benyttes innen risikostyring av en portefølje innen finans. Jens Christian jobber nåi Norsk Regnesentral.

Jonas Christensen får prisen for sin masteroppgave  «Modelling of Total Claim Amounts with Regime Switching in the Framework of Generalized Cox Processes». Han tok avsluttende eksamen i mai 2018. Anbefalt av sin veileder Frank Proske, UiO. Modellen til Jonas er veldig god og relevant for modellering av totalkrav i bilforsikring. Jonas jobber nå i If Skadeforsikring.