Kategoriarkiv: Nyheter

Stillingsannonser Nordea

Nordea lyser ut én stilling til aktuarfunksjonen, samt én stilling som senior risikoanalytiker.

I aktuarfunksjonen vil du ha ansvar for de tekniske avsetningene og forsikringsrisikoen i Nordea Liv. I tillegg vil stillingen ha ansvar for å koordinere oppgavene tilknyttet aktuarfunksjonen for området Life & Pension i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Utlysningen av stillingen kan i sin helhet leses her.

I rollen som senior risikoanalytiker vil du utgjøre en sentral del av Nordea Liv & Pension sin risikostyringsorganisasjon. Du vil levere høykvalitets risikoanalyse og -rapportering, og samarbeide tett med selskapets organisasjon i de øvrige nordiske landene. Utlysningen av stillingen kan i sin helhet leses her.

For begge stillingene er søknadsfristen den 30. november.

Stillingsannonse Eikos AS

Eikos AS søker på grunn av økt oppdragsmengde en aktuar for å styrke sin aktuarstab.

Eikos AS er et av de ledende uavhengige aktuarkonsulentfirmaene i Norge innenfor livs- og pensjonsforsikring. Per i dag har selskapet 15 høyt kvalifiserte ansatte hvorav 8 har aktuarfaglig bakgrunn. Eikos AS leverer tjenester både til bedriftsmarkedet og til leverandørene i pensjonsmarkedet som forsikringsselskaper, fondsselskaper og pensjonskasser.

Stillingsutlysningen kan i sin helhet leses her.

Stillingsannonse Sparebank 1 Skadeforsikring

Sparebank 1 Skadeforsikring AS søker en kompetent og engasjert leder for Risikostyringsfunksjonen.

Avdelingen har det overordnede ansvaret for risikostyring og risikorapportering i selskapet, og er en uavhengig kontrollfunksjon som har direkte rapporteringslinje til styret og ledelsen.

Som hovedansvarlig for dette område blir du sentral i organisasjonen og dine vurderinger og bidrag vil få stor betydning for vår bærekraftige utvikling. Du vil samarbeide tett med selskapets og konsernets forretningsområder. Du vil rapportere til administrerende direktør.

Søknadsfristen er 19. november, og stillingsutlysningen kan i sin helhet leses her.

Stillingsannonse KLP Skadeforsikring

KLP Skadeforsikring søker leder for Risikostyring og Aktuarfunksjonen.

Risikostyrings- og Aktuarfunksjonen er relativt nyopprettede kontrollfunksjoner gitt av Solvens II regelverket. Funksjonenes hovedoppgaver er å understøttet selskapets risikostyringssystem, vurdere dets forsikringstekniske avsetninger, og rapportere på risikosituasjon til ledelsen og styret. Til stillingen ligger også det å være en sparringpartner for risikoeierne samt bidra med fagkompetanse til utvikling av modeller for risiko og solvens.

Søknadsfristen er 20. november, og stillingsutlysningen kan i sin helhet leses her.

AAE har fått ny hjemmeside

AAE har fått ny hjemmeside. Nedenfor følger informasjon oversendt informasjon om den nye hjemmesiden:

«We are pleased to announce that yesterday, Monday 25 September 2017, the AAE launched its new website.

Please share this information with the members of your association.

For those that have not registered yet, they can do so by clicking on Login Members on the top right of their screen and click on the button ‘Not yet signed in as a member?’.

They can then follow the steps as indicated on their screen.

Please note that once logged in, all information that was listed under ‘Members Only’ on the ‘old website’ is now listed under ‘COMMUNITY’.»

Høringssvar til forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte den 4. juli ut høring forslag til endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool og forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring. Den norske Aktuarforening svar på høringen kan leses her.

Stillingsannonse Storebrand

Storebrand søker analytiker/aktuar til avdelingen Analyse og aktuar forsikring.

Rollen vil inngå i et team som har ansvar for oppgaver som utvikling av prismodeller, lønnsomhetsovervåkning, forsikringstekniske avsetninger, solvensmodeller og business intelligence for skade- og personforsikring, hovedsakelig i privatmarkedet.

Søknadsfristen er 9. oktober, og stillingsutlysningen kan i sin helhet leses her.

Høring – Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sendte ved pressemelding den 21. september ut forslag til nye samordningsregler på høring. Nye regler er nødvendig for å kunne beregne alderspensjon for alle med offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1954 og senere. Høringen kan i sin helhet leses her.

Fagkomité Liv/Pensjon vil være ansvarlig for å utarbeide utkast til høringsuttalelse.

Fristen for å levere innspill til høringssvar fra medlemmene er 5. desember 2017. Innspill sendes til Hans Michael Øvergaard, som er leder av fagkomité Liv/Pensjon .

Påmelding til fagseminar om «Solvensregelverk – Nye erfaringer»

Den Norske Aktuarforening inviterer til seminar om «Solvensregelverket – Nye erfaringer» i regi av fagkomité finans. Invitasjonen kan i sin helhet leses her.

Tidspunktet for seminaret er torsdag 19. oktober 2017 fra kl. 09:00 til kl. 15:00.

Stedet for seminaret er Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

Program:
09:00 – 09:05 Innledning v/ Trond Killi, leder fagkomité finans

09:05 – 10:00 Risikostyring med hvitvasking v/ Sverre Danielsen, Deloitte

10:00 – 10:45 Makroøkonomiske utsikter v/ Svein Aage Aanes, DNB

10:45 – 11:00 Pause

11:00 – 11:45 Utfordringer ved verdsettelse av tekniske avsetninger v/ Tjin Schulting, EY 

11:45 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 Regelverksendring i et internasjonalt fugleperspektiv v/  Erik Johansen, Finans Norge

13:45 – 14:00 Pause

14:00 – 15:00 Offentlig administrasjon – hvem av kundene vinner og taper på en omfordeling? v/ Christian Akselsen, Grig Investor 

Priser

Seminaret koster kroner 2.000 for DNA-medlemmer. For medlem av DNA over 67 år er prisen kroner 500. For aktuarstudenter og universitetsansatte koster seminaret kroner 500. For øvrige er prisen for seminaret kroner 3.000. Alle priser inkluderer lunsj.

Påmelding

Bindende påmelding innen 10. oktober 2017. Medlemmer kan melde seg på gjennom påmeldingssiden på foreningens hjemmsider, eller til sekretariatet til e-postadresse admin@aktfor.no. Øvrige kan melde seg på ved å sende epost til sekretariatet. Ved påmelding, oppgi: navn, selskap, adresse, telefonnummer, e-postadresse og om du er medlem av DNA. Prinsippet ”førstemann til mølla” blir benyttet.

Etterutdanningspoeng

Deltakelse på seminaret kvalifiserer til 6 etterutdanningspoeng.

Om foredragsholderne:

Sverre Danielsen – Sverre Danielsen er partner i Risk Advisory, og leder for Financial Services i Deloitte Norge. Sverre er Siviløkonom (Norges Handelshøyskole) og høyere avdeling og doktorgradsprogram fra Norges Handelshøyskole med spesialisering innen Strategi og Ledelse. Sverre har ledet en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter knyttet til design og implementering av GRCC rammeverk (Governance, Risk, Compliance, Control) innen blant annet bank- og forsikring.

Svein Aage Aanes – Svein Aage Aanes er leder for renteforvaltning og valuta i DNB Asset Management. Svein Aage har jobbet med makroanalyse og renteforvaltning siden 1996. Han er utdannet siviløkonom med høyere avdeling fra NHH.

Tijn Schulting – Tijn har jobbet som aktuar i EY fra 2009, etter å ha tatt aktuarutdannelse ved Universiteit van Amsterdam. Han har erfaring med verdivurderinger av ikke likvide eiendeler, derivater og tekniske avsetninger innenfor livsforsikringsbransjen.

Erik JohansenErik Johansen er direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Han er utdannet Cand oecon ved Universitetet i Oslo og har tatt sjefskurset ved Forsvarets Høyskole. Han har tidligere vært leder av økonomisk politisk avdeling i Sparebankforeningen og har også erfaring fra Nærings- og Handelsdepartementet og Finanstilsynet.

Christian Axelsen – Christian S Akselsen er ansvarlig for pensjon i Grieg Investor. Han har kompetanse innen asset / liability modeling. Christian har jobbet med kapitalforvaltning av pensjonsmidler siden 2003, er utdannet finansaktuar fra Universitetet i Oslo i 2002.